Súhrnné správy

2018

suhrnná-správa-2018 suhrnná-správa-2018

2017

suhrnná-správa-2017

2016

suhrnná-správa-2016

2015

suhrnná-správa-2015

2014

suhrnná-správa-o-podlimitných-zákazkách-2014

2013

suhrnná správa zakaz s niz hod_1Q_2013 suhrnn_sprva_zakaz_s_niz_hod_2013 suhrnna_sprava_zakaz_s_niz_hod_3q_2013 suhrnna_sprava_zakaz_s_niz_hod_4q_2013

 

Faktúry

Novšie faktúry faktury_2017 faktury_2016 faktury_2015 faktury_2014 faktury_12x_2013 faktury_2012_12x

 

Objednávky

objednávky 2023 objednávky 2022 objednávky 2021 objednávky 2020 objednávky 2019 objednávky 2018 objednavky_2017 objednavky_2016 objednavky_2015 objednavky_2014 objednavky_12x_2013 objednavky_2012_12x

 

Zmluvy

2022

Zmluva o odbornej praxi Kúpna zmluva Stravné poukážky

2021

Výmena Led svetiel Zmluva ZSE Kúpna zmluva na počítače Kúpna zmluva stravné lístky Kúpna zmluva stravné lístky

2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom Zmluva o vydaní a používaní debetných kariet Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti Dohoda o používaní platobnej karty Podmienky opakovaného krátkodobého zapožičiavania výtvarného ateliéru Zmluva o dielo Vymena svetiel Zmluva erazmus 10.2020 Erazmus 10.2020 dodatok 1 Zmluva erazmus 2020 Erazmus 2020 dodatok 1

2019

zmluva Erazmus 2019 KA1 Stravne poukazky nájomná zmluva prenájom Vianočné trhny 2019 zmluva erasmus 2019 zmluva osvetlenie prilohy osvetlenie Vykaz vymer kablove rozvody Cenova ponuka Inštalácia-hlavných-káblových-rozvodov- Zmluva-BA-Inštalácia-hlavných-káblových-rozvodov- Dodatok-č-1-k-Zmluve-č-1 Zmluva-BA-Tokajícka-zemné-práce-pre-elektrorozvody-NN- Zmluva-BA-Tokajícka-príloha-č.1. Nacenenie zemných prác zmluva maľovanie zmluva kulturne zariadenia petrzalka zmluva stravné poukážky

2018

dataprojektor led televizor server počítačovej siete zmluva vianočné trhy zmluva o preddavkových platbách Kávomat Oprava obkladov vtelocvični Zmluva o rekonštrukcii protišmykového náteru Maľovanie Metalicka dátová sieť, zmluva a špecifikácie Zmluva č. ZO/2018A16695-1 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Rámcová kúpna zmluva

2017

Nájomná zmluva Zmluva o maľovaní  Zmluva o optickom prepojení školy  Kúpna zmluva PC   Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Dohoda o preddavkových platbách na rok 2017 Zmluva o dodávke nábytku rok 2017

2016

Darovacia zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu Nájomná zmluva c 08 83 0847  Zmluva o dielo Sett Stav s.r.o.  Dodatok k zmluve o prenájme – Janda  Dodatok k zmluve o prenájme – Sajmir  ZMLUVA o dielo č_1_2016  Poistná zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o správe siete Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Zmluva deň narcisov Zmluva o výpožičke Dohoda o preddavkových platbách na rok 2016 Darovacia zmluva

2015

Zmluva č. 2/2015 Darovacia zmluva Nájomná zmluva Dohoda o platbách energie Zmluva o zabezpečení stravovania Zmluva č. 1140315 Kúpnopredajná zmluva Zmluva-č.-Z201510293_Z Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Slovakia Energy – dohoda o platbách Kúpna zmluva Z20115527 dodatok k zmluve 1/2015 Slovakia Energy 2015 – preddavkové platby  Bratislavská teplárenská – preddavkové platby

 

2014

Dohoda o platbách energií Kúpna zmluva Preddavkové platby Zmluva o bezodplatnom prevode Zmluva o dielo 1-2014 Zmluva o dielo 2-2014 Zmluva o dielo 3-2014 Zmluva o krátkodobom nájme Zmluva o nájme nebytového priestoru 1-2014 Zmluva o poskytovaní verejných sluzieb

2013

2012

2011

 

Verejné súťaže

stránka verejných súťaží

Zverejňovanie informácií