• Erazmus Ruminsko 2023

  • Mikuláš 2022

  • Valentín 2023

  • Floorbalový turnaj ´Poraz svojho učitela´

  • Imatrikulácie 2022

  • náš poklad Filip

  • Výstava Trienále plagát Trnava

  • Výstava Bienále Benátky 2022

  • Projekt Erazmus 2022 Sofia