Vnútorné predpisy

ŠKOLSKÝ PORIADOKprevziať
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakovprevziať
Zvonenieprevziať
Smernica o komisionálnych skúškachprevziať
Slobodný prístup k informáciám na SpŠprevziať
Smernica o praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúškyprevziať