odbory ŠUP: odevný dizajn, dizajn interiéru, reklamná tvorba

číslo študijného odboru            študijný odbor            schválený počet žiakov
8610 M                                         odevný dizajn                           20
8614 M                                         dizajn interiéru                        30
8633 M                                         reklamná tvorba                     30

Podmienky prijatia pre prijímacie skúšky SOŠ Drevárska
Podmienky prijatia pre prijímacie skúšky ŠUP
Potvrdenie o nastúpení na štúdium na našej škole

Podmienky prijatia pre štúdijné odbory