Game literacy Book – Final Product


read book

Projekt Erazmus + 2022 -Sicília

Projekt Erasmus+, Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages, Sicily, Modica, november 202274

Cieľom projektového mítingu bola nielen práca s aplikáciami Padlet a Mindomo, ako aj s programom Calameo, ale aj prezentácia partnerských škôl a krajín a poznávanie kultúrneho dedičstva Sicílie –  miest Modica, Chiaramonte a Siracusa. Našu školu reprezentovali  študenti Katarína Skladaná, Lujza Giertl, Lea Czinege, Jacopo Pacino, Petronela Plaskurová, Lujza Mikulášová a sprevádzajúci pedagógovia RNDr. Miroslav Marušic, Mgr. Zita Kubalcová a Mgr. Ivana Naďová.

[rev_slider erasmussicilia22]

 

Projekt Erazmus + 2022 – Rumunsko

V rámci projektu Erasmus+, Game literacy and learning, vycestovali naši študenti a učitelia koncom novembra na 4. projektové stretnutie do Bulharska. Téma stretnutia: „New ideas for games in the classroom“.
[rev_slider erasmusrumunsko22]

Projekt Erasmus+ 2022 – Taliansko

 

Projekt Erasmus+ 2022 – Rumunsko

Medzinárodné projektové aktivity Erasmus+ koncom školského roka
Koncom mája vycestovali naši študenti a učitelia na krátkodobé výmeny žiakov
v súvislosti s projektom Needed skills for the job market do Targu Jiu v Rumunsku.
Programom stretnutia boli aktivity súvisiace s témou projektu, ale aj spoznávanie tradícií
a národných kultúr, prezentácie a workšopy, /City tour, Welcoming, School tour,
Presentations, Visit to Curtisoara (Old Village Museum), The Endless Column, Workshops and
activities at school, Trip to Baia de Fier- Visiting an Ethnographic Collection, Creative
workshops – painting on ceramics, Visiting a cave/.
Začiatkom júna hostila naša škola bulharských študentov a učiteľov z Pernika v rámci
projektu Game literacy and learning, ktorého cieľom je predovšetkým učenie hrou, ale aj
socializácia, komunikácia v anglickom jazyku a oboznámenie sa s kultúrou partnerských
krajín. Súčasťou programu bola prehliadka školy, pripravili sme aktivity súvisiace s témou
projektu a prezentácie, ako aj exkurziu loďou na hrad Devín. Naši študenti a učitelia ich
oboznámili aj s pamiatkami historického centra Bratislavy, ako aj Viedne.

[rev_slider era2022]

Projekt Erasmus+ 2022, Needed skills for the job market, Emirdağ – Afyon

Na krátkodobej výmene študentov v tureckom Afyone v rámci projektu Erasmus+ našu školu vzorne reprezentovali študentky Ivona Jonáš, Anita Pudmerická, Viktória Keményová, Veronika Lauková, Zdenia Řehulková, Stela Molnárová a Sofia Swierková so sprevádzajúcimi učiteľmi Mgr. Zitou Kubalcovou a Ing. Agátou Danielovičovou.

Programom stretnutia boli aktivity súvisiace s témou projektu, prezentácie jednotlivých partnerských škôl, ale aj spoznávanie kultúrneho dedičstva a tradícií – prehliadka starovekého mesta, múzea a afmiteátra Hierapolis, travertíny Pamukkale, návšteva kultúrneho domu Emirdağ, prehliadka metropoly Ayazini, Phrygian Valley, prehliadka parku kultúry a umenia Sazova, návšteva historických domov Odunpazarı Eskişehir, vystúpenie profesionálnej ľudovej tanečnej skupiny Efe.

 

Projektové stretnutie Macedónsko 2020

Krátkodobú výmenu žiakov v Macedónsku v rámci projektu Erasmus+ sme absolvovali v dňoch 08. 03. 2020 – 14. 03. 2020. Exkurzie sa zúčastnili: RNDr. Miroslav Marušic, Mgr. Zita Kubalcová  a 5 študentov Spojenej školy: Nina Nemčoková, Kristína Dubovická, Natália Gabašová, Jakup Petrušek a Jakub Kučírek.

Okrem delegácie zo Slovenska na stretnutí participovali aj partnerská škola z Rumunska a Macedónska. Partneri z Turecka a Talianska v súvislosti so začínajúcou Corona krízou na míting nepricestovali.

Počas stretnutia sme navštívili univerzity v Tetove, absolvovali prehliadku školy, tried, komunikovali s rumunskými a macedónskymi učiteľmi a študentmi, privítalo nás vedenie školy. Prezreli sme si historické pamiatky mesta Tetovo, obdivovali mesto Skopje, plavili sa loďou v objatí najkrajšej prírodnej atrakcie Macedónska, ktorou je  kaňon Matka, vytvorený riekou Treska, vyšantili sa v lyžiarskom stredisku Popova Sapka.

[rev_slider mac2020]

 

projektové stretnutie na Sicílii 2019

Projekt Erasmus +,  Needed skills for the job market, projektové stretnutie na Sicílii

 

Prvá krátkodobá výmena študentov  sa uskutočnila v krajine koordinátora – v krásnom prímorskom mestečku Palma di Montechiaro  v juhovýchodnej Sicílii v dňoch od 09. 11. 2019 – 16. 11. 2019. Okrem delegácie z našej školy sa stretnutia zúčastnili aj študenti a učitelia z partnerských stredných škôl  Republika Severné Macedónsko, Rumunsko a Turecko.

Našu školu reprezentovali títo študenti: Nina Nemčoková, Samuel Hagara,  Rebeka Šnegoňová, Laura Halinárová, Bianka Pasztorek a Michal Bernát. Sprevádzajúcimi učiteľmi boli koordinátorka projektu Ing. Agáta Danielovičová a dlhoročná členka Erasmus+ tímu Mgr. Zita Kubalcová.

Míting bol odmenený okamihmi, ktoré zostanú nezmazateľné v pamäti a srdci každého z účastníkov. Zrodili sa putá a priateľstvá, ktoré idú nad rámec časových a priestorových súvislostí.  Prvý deň pracovného programu, v pondelok, sme obdivovali  Archeologické múzeum v Agrigento,  monumentálne a úchvatné Valle dei Templi alebo Údolie chrámov, ktoré sú dnes z veľkej časti ruiny a sutiny, ale kedysi boli  pýchou nielen antického Grécka (Sicília bola najprv gréckou kolóniou), ale tiež celého vtedajšieho sveta.  V ten istý deň sme mali možnosť vidieť  rodný dom slávneho talianskeho spisovateľa  Luigi  Pirandello. Veľkým zážitkom bola utorková exkurzia v meste Burgio, ktoré nám ponúklo  múzeum keramiky a múmií.  Cesta za kultúrou bola sprevádzaná aj vinárstvom, konkrétne  návštevou Settesoli pivníc v Menfi so súčasnou ukážkou  procesu produkcie kvalitného sicílskeho vína. Okrem toho sme mali možnosť navštíviť ekologickú farmu Bio Hortus v Palma di Montechiaro,  ktorá pestuje stolové hrozno, papriku a cukety, ktoré vyváža do celej Európy. Posledná fáza projektu sa uskutočnila folklórnym večernom a  záverečným slávnostným ceremoniálom, kedy sa  riaditeľka školy Annalia Todaroá vrelo poďakovala všetkým, ktorí využili svoju energiu a zručnosti na realizáciu projektu. Projekt sme ukončili návštevou prekrásnej pláže Scala dei Turchi.

https://www.youtube.com/watch?v=4Xqmv14Sbgs&feature=youtu.be
http://www.agrigentonotizie.it/scuola/palma-di-montechiaro-erasmus-plus-istituto-odierna.html?fbclid=IwAR1BQlr9bZyI8Ej1gkEH_yafsRce3DJnqKhQfXLK01f7MnNQibC-lTU1ha0

[rev_slider era2019]
Rím, Taliansko 2018

8. 11. 2017

Projektové stretnutie Erazmus+ v Bratislave

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, hostila v októbri 2017 študentov a učiteľov z Poľska, Bulharska, Talianska a Turecka v rámci projektu Erasmus+, Zdravé mysle pre šťastné životy. Cieľom projektu je podpora športu a duševného zdravia študentov, boj proti kyberšikanovaniu a šíreniu nenávisti na internete a spôsoby  vysporiadania sa s každodenným stresom.

Projektové stretnutie v Bratislave sa nieslo v znamení  hesla Active body = healthy mind.

Hlavným programom stretnutia boli tzv. Olympijské hry, ktoré sa konali na štadióne Mladá garda v rôznych športových disciplínach. Zahraničných hostí oslovili  tiež aktivity s Junior Achievement Slovensko a workšop na tému Plánovanie kariéry s IBM Slovakia. Zaujímavosťou bola aj aktívna účasť hostí na hodinách teoretického aj praktického vyučovania v hostiteľskej škole, otvorené hodiny zahraničných učiteľov pre medzinárodné skupiny študentov a učiteľov, módna show, ktorú pripravila hosťujúca škola,  prehliadka starého mesta a hradu Devín, privítanie primátorom v Primaciálnom paláci, návšteva keramickej dielni v Pezinku a ľudové tance v Limbachu.

[rev_slider era1]

Viac o podujatí:

https://youtu.be/IfJalS0bW3s

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xL4-roTLeJA

http://erasmus2016.wixsite.com/healthyminds/slovakia

https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/workshop-with-ja-slovakia

https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/project-meeting-in-bratislava-presentation

https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/exchange-visit-in-bratislava

30.5.2017

Career day

Plánovanie kariéry mladých ľudí podrobne riešil náš predchádzajúci medzinárodný project Career planning for teeagers. Aj v projekte Healthy minds for happy lives venujeme tejto dôležitej problematike určitú pozornosť. Viacerým študentom našej školy sme ponúkli účasť na workshope Career day, ktorý organizoval Junior Achievement Slovensko v spolupráci s AT& T. Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Viac o tomto podujatí: https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/career-day- 76481847

Aktivity našich partnerov v tejto oblasti: http://erasmus2016.wixsite.com/healthyminds/a-19

Teachers´blogs

Online teachers´room – virtuálnu zborovňu vytvoril každý partner projektu Healthy minds for happy lives. Má slúžiť ako nástroj na výmenu učebných materiálov , prezentácií a iných informácií s inými učiteľmi na miestnej, národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Našu virtuálnu zborovňu si môžete pozrieť na adrese: https://tokajicka.blogspot.sk/

Virtuálne zborovne našich partnerov: http://erasmus2016.wixsite.com/healthyminds/a-12

My perfect classroom
Na začiatku školského roka 2016/2017 bola v rámci projektu Zdravé mysle pre šťastné životy vyhlásená súťaž Moja perfektná trieda, do ktorej sa mohli zapojiť všetky triedy našej školy. Cieľom tejto súťaže bolo zlepšiť a zatraktívniť prostredie, v ktorom sa študenti nachádzajú, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj duševné zdravie študentov. Víťazom súťaže sa stala trieda 2. B, ktorej triednou učiteľkou je Mgr. Zita Kubalcová. Viac o ich aktivitách hovorí online časopis Tokajicka  imes 4/2017: https://view.joomag.com/my-first- magazine/0503009001496131378

Prezentácie o súťaži Moja perfektná trieda v partnerských krajinách :http://erasmus2016.wixsite.com/healthyminds/a-13

 


27.4.2017

Tokajícka times.
Laura Pörsök, Tamara Hrubá, Pavol Polakovič, Silvia Goliášová, Viki Fullová, Nicole Boríková a Lukáš Takács reprezentovali našu školu na výmennom pobyte v rámci projektu Zdravé mysle pre šťastné projekty v Bulharsku. Ich dojmy, pocity a postrehy z jednotlivých aktivít počas medzinárodného projektového stretnutia študentov z 5 krajín dokumentuje on-line časopis Tokajícka times 3/2017.  LINK na Časopis

Videá na tému Ako sa zbaviť stresu: Okrem folklórnej piesne, ľudového a moderného tanca, ktoré nacvičili naši študenti na projektové stretnutie Erasmus+, KA2 – Strategické partnerstvá – Healthy minds for happy lives v marci 2017 Bulharsku, veľkému úspechu sa tešili aj videá, ktoré zobrazujú spôsoby, akými študenti jednotlivých študijných odborov našej školy bojujú s každodenným stresom: Video 1, Video 2, Video 3, Video 4.


6.4.2017

Študenti a učitelia Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava, sa v rámci projektu Erasmus+ Zdravé mysle pre šťastné životy zúčastnili v dňoch od 20. – 24. marca 2017 krátkodobej výmeny študentov v Bulharsku. Hosťujúcou školou bolo Súkromné bilingválne gymnázium „Chelopech“ (Chastana profilirana gimnaziya s chuzhudoezikovo Obuchenie) .

Hlavnými cieľmi stretnutia bolo hľadať najlepšie spôsoby vysporiadania sa s každodenným stresom, spoznanie  bulharskej kultúry, oboznámenie sa s bulharským vzdelávacím  systémom, výmena osvedčených postupov a diskusia o pokroku projektu.

Prvý pracovný deň mítingu začal slávnostným privítaním v bulharskej partnerskej škole PELSS „Chelopech“ s tradičným bulharským chlebom a srdečnými pozdravmi. Nasledovala celodenná exkurzia do  hlavného  mesta, Sofie. Obsahom druhého a tretieho dňa bolo nájsť spôsob, ako sa vyrovnať s každodenným stresom. Celá skupina, ktorú tvorilo viac ako 60 ľudí, sa sťahovala do Dundee Precious Metals Residence v malebnej oblasti  Sredna Gora. Študenti a učitelia absolvovali rôzne relaxačné workshopy. Poľskí študenti a učitelia pozvali všetkých na modelovanie s plastelínou. Po tomto zvýšení kreativity, slovenský tím rozveselil účastníkov prostredníctvom  folklórnej piesne, ľudového a moderného tanca.  Ďalší deň sme  sa opäť vydali na hľadanie relaxačných techník. Dopoludňajšie zasadnutie viedli tímy talianskych a tureckých učiteľov a študentov. Každý mal možnosť vytvoriť prvé a pravdepodobne najchutnejšie Fettuccine v našich životoch.  Po vyčistení  našich odevov od múky sme  vstúpili na turecký relaxačné seminár, kde sme spomalili dych a meditovali. Prvý jarný deň v Bulharsku sme privítali tradíciou našich hostiteľov –  kotúľaním žemličiek z kopčeka.  Všetci  sme vy šli von a podľa toho, ako ďaleko sa zakotúľala naša žemlička, toľko šťastia nás čakalo v blízkej budúcnosti. Tretí pracovný deň sme ukončili sledovaním videí, ktoré zobrazovali spôsoby, akým sa študenti z jednotlivých partnerských  krajín vysporiadajú s každodenným stresom.  Videá si môžete pozrieť na webstránke projektu: http://erasmus2016.wixsite.com/healthyminds/a-21

Ďalší deň sme cestovali do Plovdivu a mali k dispozícii prekrásny deň strávený hľadaním najpozoruhodnejších pamiatok podľa odlišného plánu trasy a rozdielnych úloh. Každá skupina mala osobitné poslanie nájsť skryté „poklady“ Plovdivu prechádzkami úzkymi uličkami Starého Mesta.

Posledný pracovný deň sme strávili v partnerskej škole.  Prvé dve vyučovacie hodiny boli vedené bulharskými učiteľmi a hostia – učitelia a študenti z jednotlivých krajín – sa hosťovaním podieľali na nich. Boli to hodiny nemčiny, histórie, angličtiny,  zemepisu a bulharského jazyka. Ďalšie vyučovacie hodiny viedli učitelia z Poľska, Turecka, Slovenska a Talianska, ktorí ponúkli  hodiny  angličtiny, biológie, umenia a talianskej kultúry.  Náš program pokračoval návštevou obce  Chelopech a bane Dundee Precious Metals, ktorá sponzoruje bulharskú školu. Večer sme sa rozlúčili na tanečnej párty , na ktorej všetci účastníci slávnostne obdržali certifikáty.

Fotogaleria k stretnutiu : http://www.tokajicka.sk/portfolio/6320/

Viac o stretnutí :  http://erasmus2016.wixsite.com/healthyminds/bulgaria


7.2. 2017

Hrozby na internete

Terčom nenávistných prejavov na internete sú niektorí politici, politické strany, známe osobnosti z verejného a kultúrneho života. Ale obeťom nenávisti sa môže stať každý. V priebehu mesiacov január-február 2017 sme uskutočnili mnohé aktivity, ktorými sme chceli pripomenúť študentom a učiteľom našej školy,  aké riziká prináša zo sebou virtuálny svet.

Úspešný raper Patrik „Rytmus“  Vrbovský, ktorý sa stal obeťou nenávisti na internete, má pre študentov jasný odkaz:

„Nežite virtuálnu realitu, žite svoje životy, tam skúste niečo dokázať. Život, nie je postavený na komentoch a na tom čo si kto o tebe myslí alebo píše. Len ty sám si sebe sudcom a nesieš zodpovednosť za to, čo v realite robíš.“

Naše projektové aktivity, súvisiace s rôznymi ohrozeniami na internete, stručne pripomína časopis Tokajícka times: https://www.joomag.com/magazine/tokaj%C3%ADcka-times-january-february-2017/0285125001488290974


7.2. 2017

Deň bezpečného internetu

Organizáciu Dňa bezpečného internetu na celom svete zabezpečuje sieť INSAFE od roku 2004. Zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti. Mnohé spoločnosti podpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia.

Aj na našej škole sme v súvislosti s touto udalosťou zrealizovali mnohé aktivity: tvorivé dielne, zostrojenie plagátov na túto tému, analýza článkov o kyberšikanovaní, umiestnenie mnohých príspevkov o hrozbách na internete na nástenke vo vestibule školy a pod. O našich aktivitách počas Dňa bezpečného internetu  sme informovali aj Úrad BSK:

http://www.region-bsk.sk/clanok/skolstvo-mladez-a-sport-den-bezpecneho-internetu.aspx


December 2016

Aktivity projektu v období september – december 2016

V období september – december 2016 študenti a učitelia našej školy uskutočnili množstvo aktivít, ktoré súvisia s témou projektu.

Hneď v septembri prvou aktivitou bolo predstavenie projektu, príprava prezentácií o škole, meste a krajine, súťaž Logo projektu. V medzinárodnej súťaži všetkých zúčastnených krajín Logo projektu bola naša škola mimoriadne úspešná a logo Viktórie Viragovej zvíťazilo v silnej konkurencii. Okrem toho sme vytvorili dotazník pre všetky zúčastnené krajiny o našej krajine. http://www.quiz.biz/quizz-989345.html

V októbri sa v priestoroch zasadačky školy pri príležitosti týždni duševného zdravia Mental health week  konali prednášky s odborníkom – historikom Ľubomírom Morbacherom, ktorý študentom dokumentoval niektoré skutočnosti, ktoré súvisia s nacizmom, nenávisťou a holokaustom. O všetkých aktivitách v týždni duševného zdravia hovorí príspevok, ktorý sme zverejnili na spoločnej webstránke projektu: https://www.slideshare.net/Monika1008/mental-health-week-slovakia.

V novembri sme v spolupráci s Centrom pre poradensko-psychologické poradenstvo uskutočnili workshop, ktorý bol zameraný na oblasť duševného zdravia. Veľkou akciou bolo najmä prvé nadnárodné projektové stretnutie v Poľsku.

 

V decembri sme uskutočnili množstvo integračných workshopov pre študentov a učiteľov našej školy.

 

Naše aktivity v oblasti projektu Zdravé mysle pre šťastné životy za obdobie september-december 2016 zobrazuje časopis Tokajícka times:

www.joomag.com/magazine/tokajícka-times-january-february-2017/0285125001488290974
https://www.joomag.com/magazine/tokaj%C3%ADcka-times/0160838001488288207


8.12.2016

Koncom novembra 2016 sa 3 učitelia našej školy v rámci projektu Healthy mind for happy lives zúčastnili 1. nadnárodného projektového stretnutia v Poľsku v meste Rydultowy. Programom mítingu bolo zhodnotenie aktivít za predchádzajúce  trojmesačné obdobie, príprava projektového stretnutia v Bulharsku, ktorého sa v marci 2017 zúčastnia aj naši žiaci, školenie nových IT programov vhodných na výučbu anglického jazyka /Symbaloo, Kahoot a i./, ako i  integračné a relaxačné workshopy. Okrem týchto pracovných aktivít mali všetci účastníci možnosť prezrieť si partnerské poľské gymnázium v Rudultowy, ochutnať zdravé jedlá, ktoré pripravili samotní študenti, a spomínať tiež budú na pekný celodenný výlet do Beskýd.

Bližšie informácie o projekte, stretnutiach, projektových partneroch a o rôznych aktivitách si môžete pozrieť na spoločnej webstránke projektu: http://erasmus2016.wix.com/healthyminds

Galéria k tomuto stretnutiu TU.

 


Naša škola je v obdobíod 1. septembra 2016 do 31. augusta 2018 zapojená do projektu Zdravé mysle pre šťastné životy. Na tomto projekte participujú okrem našej školy aj títo partneri: 

 • Liceum Ogolnoksztalcace im. Noblistow Polskich, Rydułtowy, POLAND,
 • ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO LUZZATTI, Palestrina, ITALY
 • ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“- Chastna profilirana gimnazia s chuzhdoezikovo obuchenie „Chelopech“, Челопеч, BULGARIA
 • Basogretmen Ataturk Anadolu Lisesi, Merkez, TURKEY

 

Ciele a oblasti projektu

 

 • Športom k zdravej mysli
 • Duševné zdravie študentov
 • Bezpečné používanie internetu
 • Kyberšikanovanie
 • Ako sa vysporiadať s každodenným stresom
 • Nebuď tým, kto nenávidí

 

Medzinárodné a školské aktivity, súťaže a výstavy

 • Logo projektu – v online hlasovaní, ktoré prebehlo začiatkom októbra tohto roka, bola úspešná naša študentka Viktória Viragová, ktorej logo vyhralo nielen školskú, ale aj medzinárodnú súťaž
 • WE SAY NO TO THE LANGUAGE OF HATERED – /Hovoríme NIE jazyku nenávidím/ – poster; Termín: január 2017; online medzinárodná súťaž
 • DON´T BE A HATER – /Nebuď ten, kto nenávidí/ – infografiky, ananty; Termín: január 2017; online medzinárodná súťaž
 • Moja perfektná trieda – vylepšiť priestory triedy a školy, návrhy predkladáme do konca tohto roka
  • Je to súťaž, ktorá trvá od septembra 2016 do marca 2017
  • Pripravíte si návrhy /projekty, ako by ste chceli vylepšiť vašu triedu alebo niektoré priestory, ktoré na vás pôsobia depresívne
  • najskôr predkladáte návrhy – najneskôr do marca 2017, potom tieto návrhy realizujete, ale môžete aj počas obdobia tvorby návrhov už začať s rekonštrukciou učebne/priestoru
  • rekonštrukcia učebne/priestoru musí byť uskutočnená do konca septembra 2017, kedy je naplánované Otvorenie zrekonštruovanej učebne/priestoru
  • rekonštrukcia sa týka týchto úprav: vymaľovanie lavíc, vymaľovanie priestorov, výzdoba stien, úprava rozmiestnenia lavíc + vaše vlastné kreatívne nápady
  • nákup materiálu na vylepšenie priestorov je možné hradiť z grantu Erasmus+
 • Ako zvládam stres – videá /pripraviť na medzinárodné projektové stretnutie študentov a učiteľov do Bulharska; Termín: apríl 2017/
 • E-twining – PP/videá – prezentácie o meste a škole
 • Olympijské hry, tvorivé dielne, účasť na hodinách /medzinárodné projektové stretnutie študentov a učiteľov Slovensko, Bratislava, v našej škole, október 2017/
 • CYBER AGRESSION IS NOT MY FASHION – Šikanovanie na internete nie je môj štýl – video; /pripraviť na medzinárodné projektové stretnutie žiakov a učiteľov v Taliansku; Termín: január 2018/
 • Nebuď obeť, reaguj na nenávisť – letáky, ktoré budeme vyrábať na projektovom stretnutí v Taliansku

 

Tí jednotlivci, ktorí budú najaktívnejší, majú možnosť vycestovať na projektové stretnutie do Bulharska v apríli 2017, do Talianska v januári 2018, zúčastniť sa certifikovaných a zaujímavých projektových aktivít počas projektového stretnutia študentov a učiteľov z partnerských krajín v Bratislave v októbri 2017 alebo jednodňového výletu spolu s víťazom súťaže Moja perfektná trieda.

 

Hodnotenie jednotlivých aktivít

 

 • Príprava a prednesenie referátu /prezentácie na tému Duševné zdravie v anglickom jazyku 5 – 10 bodov
 • Príprava a prednesenie referátu/prezentácie na tému Kyberšikanovanie v anglickom jazyku 5 – 10 bodov
 • Príprava a prednesenie referátu/prezentácie na tému Partnerské krajiny projektu Healthy minds for happy lives v anglickom jazyku 5 – 10 bodov
 • Návrh a realizácia – vylepšenie triedy/priestoru, aj keď moja trieda nevyhrala 5 – 10 bodov
 • Návrh loga 5 – 10 bodov
 • Výroba postera na tému WE SAY NO THE THE LANGUAGE OF HATERED 5 – 10 bodov
 • Zostrojenie Infografiky alebo avantu na tému DON ´T BE A HATER 5 – 10 bodov
 • Zostrojenie videa/koláže fotografií, projektu na tému Ako zvládam stres – 5 – 10 b.
 • Účasť na inej aktivite, ktorá súvisí s témou projektu /športová aktivita, opekanie, účasť na prednáške o duševnom zdraví alebo inom podobnom podujatí/ 5 bodov

Bližšie informácie o projekte, stretnutiach, projektových partneroch a o rôznych aktivitách si môžete pozrieť na spoločnej webstránke projektu: http://erasmus2016.wix.com/healthyminds


Erasmus+ 2014-2016

Nadnárodné projektové stretnutie Erasmus+ v Bratislave
V poradí štvrté projektové stretnutie sa uskutočnilo 19. – 23. októbra 2015 v Bratislave v našej škole.

Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých zapojených krajín z Portugalska, Rumunska, Turecka a Slovenska. Obsahom pracovného programu bolo zhodnotenie prvého roku fungovania projektu Plánovanie kariéry mladých ľudí, rokovanie o úlohách, ktoré nás čakajú v druhom roku, diskusia o priebehu  týždennej výmennej návštevy 40 študentov z Rumunska, Turecka,  Portugalska a Slovenska 11. – 17. apríla 2015 v Bratislave a o spoločnom pracovnom programe, úlohách a aktivitách pre študentov počas stretnutia a pred ním.

 

Našim partnerom sa veľmi páčil program a módna prehliadka našich študentov, ktorý si pripravili počas  Dňa otvorených dverí 21. 10. 2015 v telocvični našej školy.

 

Vo voľnom čase sme našim zahraničným kolegom predstavili naše hlavné mesto, bohaté na pamiatky, z ktorých mnohé sa nachádzajú v Starom Meste:  Bratislavský hrad, Dóm svätého Martina, Primaciálny palác, Slovenské národné divadlo a iné.

Pozoruhodná bola aj exkurzia do Malých Karpát a prehliadka hradu Červený kameň.

 

Ing. Agáta Danielovičová, koordinátorka projektu

 

červeny kamen naši partneri prehliadka škol
studentska spoločnost
tvorba nabytkusimona v Primaciálnom paláci - všetci účastníci v Primaciálnom paláci v zasadačke Spojenej školy časť delegácie