Galéria prác študentov

Odevný dizajn

Inšpirácia, navrhovanie, technologické a konštrukčné riešenia až po konečnú realizáciu módnych odevov.

Dizajn interiéru

Zručnosti, zamerané na tvorbu návrhov a dizajnérskych riešení, grafické priestorové zobrazenie pomocou počítačovej grafiky.

Reklamná tvorba

Tvorba reklamného textu, grafiky, videa. Ovládanie komplexných programov.

Styling marketing

Tvorba nábytku
a interiéru