[column span=“7″ total=“12″]

Projekt Comenius – Zdravý život, zdravá budúcnosť/Healthy learning healthy future/

Naša škola je v období 2012 – 2014 opätovne zapojená do multilaterálneho medzinárodného projektu Comenius, na ktorom sa podieľa dokopy 10 krajín Európy. Cieľom projektu je zdravý životný štýl – športové aktivity, správne stravovanie, spoznávanie národných kultúr, zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku. Počas obdobia realizácie projektu sme spolu so študentmi participovali na viacerých projektových stretnutiach – v Bratislave, Poľsku, Českej republike, Taliansku, Španielsku a naposledy v októbri tohto roka vo Veľkej Británii.
Aktivity projektu sú hlavne športového charakteru, ale vytvorili sme aj kuchársku knihu, ktorá obsahuje 100 receptov – každá krajina prispela 10 receptmi v národnom jazyku a anglickom jazyku. Okrem toho sme vytvorili spoločnú webstránku, ktorú neustále aktualizujeme. Zorganizovali sme aj rôzne súťaže – najúspešnejšími boli súťaž Logo projektu a Pieseň projektu. Spoločne sme varili rôzne národné jedlá. Čaká nás ešte zostrojenie kalendára na dva roky, ktorý bude obsahovať rôzne spoločné a rôzne individuálne aktivity a charakteristiky krajín a škôl zapojených do projektu. Veľkou akciou budú aj Olympijské hry, ktoré sa uskutočnia v júni 2014 v Grécku.

Ing. Agáta Danielovičová
Koordinátorka projektu

 

Navštívte stránky

Bez názvu-1

 

Foto

comeniusproject03

comeniusproject02

comeniusproject01[/column]