Verejné obstarávanie

Základné dokumenty
Profil verejného obstarávateľaZOBRAZIŤ
Podlimitné zakázky
Zakázky s nízkou hodnotou 2024PREVZIAŤ
Zakázky s nízkou hodnotou 2023PREVZIAŤ
Zakázky s nízkou hodnotou 2022PREVZIAŤ
Zakázka s nízkou hodnotou 2021PREVZIAŤ
Zakázka s nízkou hodnotou 2020PREVZIAŤ
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o VOPREVZIAŤ
Nadlimitné zakázky
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2PREVZIAŤ
Archiv VOPREVZIAŤ
Verejné súťaže 2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk rekonštrukcia osvetlenia
Príloha1
PREVZIAŤ
Výzva na predkladanie ponúk zemné práce elektroinštalácie NN
príloha1, príloha2, príloha3, príloha4, príloha5, príloha6
PREVZIAŤ
Výzva na predkladanie ponúk Hlavné kábelové rozvody NNPREVZIAŤ
technicka sprava k verejnej sutazi HLAVNE KABELOVE ROZVODY NNPREVZIAŤ
Protokol k sutazi HLAVNE KABELOVE ROZVODY NNPREVZIAŤ