PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

MENO A POZÍCIA EMAIL
VŠEOBECNOVZDELAVACIE PREDMETY
Ambrová Danka, Mgr. ambrova.danka@tokajicka.sk
Bašková Katarína, Mgr. baskova.katarina@tokajicka.sk
Kačmáriková Eva, RNDr. kacmarikova.eva@tokajicka.sk
Krnová Kornélia, Mgr. krnova.kornelia@tokajicka.sk
Kubalcová Zita, Mgr. kubalcova.zita@tokajicka.sk
Marczellová Andrea, Mgr. marczellova.andrea@tokajicka.sk
Marušic Miroslav, RNDr. marusic.miroslav@tokajicka.sk
Paholíková Zdenka, Mgr. paholikova.zdenka@tokajicka.sk
Rybajláková Marianna, Mgr. rybajlakova.marianna@tokajicka.sk
Sveráková Darina, Mgr. sverakova.darina@tokajicka.sk
Šujanská Judita, Mgr. sujanska.judita@tokajicka.sk
ODBORNÉ PREDMETY
Burianová Mária, Ing. arch. burianova.maria@tokajicka.sk
Danielovičová Agáta, Ing. danielovicova.agata@tokajicka.sk
Fekiačová Júlia, Ing. fekiacova.julia@tokajicka.sk
Frolo Tomáš, Mgr. art. frolo.tomas@tokajicka.sk
Hegyiová Jana, Mgr. hegyiova.jana@tokajicka.sk
Hoborová Jaroslava, Mgr. hoborova.jaroslava@tokajicka.sk
Jeckelová Petronela, Ing. jeckelova.petronela@tokajicka.sk
Keméňová Tatiana, Mgr. kemenova.tatiana@tokajicka.sk
Kušnírová Eva, Ing. kusnirova.eva@tokajicka.sk
Kyslerová Darina, Ing. kyslerova.darina@tokajicka.sk
Majdová Emília, Ing. majdova.emilia@tokajicka.sk
Matúšek Stanislav, Mgr. art. matusek.stanislav@tokajicka.sk
Mrvová Dagmar, PhDr. mrvova.dagmar@tokajicka.sk
Náhliková Jana, Mgr. art. nahlikova.jana@tokajicka.sk
Páleniková Žaneta, Mgr. art. palenikova.zaneta@tokajicka.sk
Pozdechová Zuzana, Mgr.art. pozdechova.zuzana@tokajicka.sk
Rázusová Nociarová Michaela,Mgr.art., ArtD. razusova.michaela@tokajicka.sk
 Rizovová Beáta, Ing. rizovova.beata@tokajicka.sk
Kmeťová Ria, Mgr.art.,ArtD. kmetova.ria@tokajicka.sk
Picha Tomáš, Mgr. art. picha.tomas@tokajicka.sk
Širgelová Iveta, Ing. sirgelova.iveta@tokajicka.sk
Tinák Uhrín Viktor, Mgr.art. tinak.viktor@tokajicka.sk
Tóth Adam, Mgr.art. toth.adam@tokajicka.sk
Zeleiová Tatiana, Ing. zeleiova.tatiana@tokajicka.sk

Pedagogickí zamestnanci