PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

MENO A POZÍCIA EMAIL
VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY
Belanová Simona, Mgr. belanova.simona@tokajicka.sk
Farnadiová Nikoleta, Mgr. farnadiova.nikoleta@tokajicka.sk
Ilčík Michal, Mgr. ilcik.michal@tokajicka.sk
Kačmáriková Eva, RNDr. kacmarikova.eva@tokajicka.sk
Keméňová Tatiana, Mgr. kemenova.tatiana@tokajicka.sk
Kollár Ján, Ing. kollar.jan@tokajicka.sk
Kubalcová Zita, Mgr. kubalcova.zita@tokajicka.sk
Marczellová Andrea, Mgr. marczellova.andrea@tokajicka.sk
Paholíková Zdenka, Mgr. paholikova.zdenka@tokajicka.sk
Rybajláková Marianna, Mgr. rybajlakova.marianna@tokajicka.sk
Šujanská Judita, Mgr. sujanska.judita@tokajicka.sk
Urbanský Andrej, Mgr. urbansky.andrej@tokajicka.sk
ODBORNÉ PREDMETY
Amrich Dušan, Ing. arch. amrich.dusan@tokajicka.sk
Buček Róbert, Mgr. bucek.robert@tokajicka.sk
Fekiačová Júlia, Ing. fekiacova.julia@tokajicka.sk
Frolo Tomáš, Mgr. art. frolo.tomas@tokajicka.sk
Grajciarová Miroslava, Mgr. grajciarova.miroslava@tokajicka.sk
Jeckelová Petronela, Ing. jeckelova.petronela@tokajicka.sk
Kmeťová Ria, Mgr.art.,ArtD. kmetova.ria@tokajicka.sk
Kuníková Jana, Mgr. kunikova.jana@tokajicka.sk
Kušnírová Eva, Ing. kusnirova.eva@tokajicka.sk
Majdová Emília, Ing. majdova.emilia@tokajicka.sk
Matúšek Stanislav, Mgr. art. matusek.stanislav@tokajicka.sk
Moravčíková Miroslava, ing. PhD. moravcikova.miroslava@tokajicka.sk
Mrvová Dagmar, PhDr. mrvova.dagmar@tokajicka.sk
Naďová Ivana, Ing. arch.,Mgr. art. nadova.ivana@tokajicka.sk
Náhliková Jana, MgA. Ph.D. nahlikova.jana@tokajicka.sk
Novosedliak Milan, Mgr. art., ArtD. novosedliak.milan@tokajicka.sk
Páleniková Žaneta, Mgr. art. palenikova.zaneta@tokajicka.sk
Pániková Nadežda, Mgr. panikova.nadezda@tokajicka.sk
Pozdechová Zuzana, Mgr.art. pozdechova.zuzana@tokajicka.sk
Rázusová Nociarová Michaela,Mgr.art., ArtD. razusova.michaela@tokajicka.sk
Tinák Uhrín Viktor, Mgr.art. tinak.viktor@tokajicka.sk
Tóth Adam, Mgr. art., ArtD. toth.adam@tokajicka.sk
Zeleiová Tatiana, Ing. zeleiova.tatiana@tokajicka.sk

Pedagogickí zamestnanci