Pedagogickí zamestnanci

MENOEMAIL
VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY
Belanová Simona, Mgr.belanova.simona@tokajicka.sk
Farnadiová Nikoleta, Mgr.farnadiova.nikoleta@tokajicka.sk
Ilčík Michal, Mgr.ilcik.michal@tokajicka.sk
Kačmáriková Eva, RNDr.kacmarikova.eva@tokajicka.sk
Keméňová Tatiana, Mgr.kemenova.tatiana@tokajicka.sk
Kollár Ján, Ing.kollar.jan@tokajicka.sk
Kubalcová Zita, Mgr.kubalcova.zita@tokajicka.sk
Marczellová Andrea, Mgr.marczellova.andrea@tokajicka.sk
Paholíková Zdenka, Mgr.paholikova.zdenka@tokajicka.sk
Rybajláková Marianna, Mgr.rybajlakova.marianna@tokajicka.sk
Šujanská Judita, Mgr.sujanska.judita@tokajicka.sk
Urbanský Andrej, Mgr.urbansky.andrej@tokajicka.sk
ODBORNÉ PREDMETY
Amrich Dušan, Ing. arch.amrich.dusan@tokajicka.sk
Buček Róbert, Mgr.bucek.robert@tokajicka.sk
Fekiačová Júlia, Ing.fekiacova.julia@tokajicka.sk
Frolo Tomáš, Mgr. art.frolo.tomas@tokajicka.sk
Grajciarová Miroslava, Mgr.grajciarova.miroslava@tokajicka.sk
Jeckelová Petronela, Ing.jeckelova.petronela@tokajicka.sk
Kmeťová Ria, Mgr.art.,ArtD.kmetova.ria@tokajicka.sk
Kuníková Jana, Mgr.kunikova.jana@tokajicka.sk
Kušnírová Eva, Ing.kusnirova.eva@tokajicka.sk
Majdová Emília, Ing.majdova.emilia@tokajicka.sk
Matúšek Stanislav, Mgr. art.matusek.stanislav@tokajicka.sk
Moravčíková Miroslava, ing. PhD.moravcikova.miroslava@tokajicka.sk
Mrvová Dagmar, PhDr.mrvova.dagmar@tokajicka.sk
Naďová Ivana, Ing. arch.,Mgr. art.nadova.ivana@tokajicka.sk
Náhliková Jana, MgA. Ph.D.nahlikova.jana@tokajicka.sk
Novosedliak Milan, Mgr. art., ArtD.novosedliak.milan@tokajicka.sk
Páleniková Žaneta, Mgr. art.palenikova.zaneta@tokajicka.sk
Pániková Nadežda, Mgr.panikova.nadezda@tokajicka.sk
Pozdechová Zuzana, Mgr.art.pozdechova.zuzana@tokajicka.sk
Rázusová Nociarová Michaela,Mgr.art., ArtD.razusova.michaela@tokajicka.sk
Tinák Uhrín Viktor, Mgr.art.tinak.viktor@tokajicka.sk
Tóth Adam, Mgr. art., ArtD.toth.adam@tokajicka.sk
Zeleiová Tatiana, Ing.zeleiova.tatiana@tokajicka.sk