V prípade dištančného vyučovania má táto stránka pomáhať s prihlásením sa do školského konta.
Školské konto používajte na komunikáciu /e-majl alebo aplikáciu meet/ s učiteľmi alebo vedením školy.

Každý žiak má vytvorené školský účet. Tento účet má tvar priezvisko.meno@tokajicka.sk, účet využíva technológiu google. Na prihlásenie používame 1. úvodnústránku školy, alebo 2. úvodnú stránku google.com, prihlásenie do gmailu.

Najprv je nutné oprihlásiť sa na počítači až potom do telefónu.

Keď si tieto účty prihlásite na počítači aj na telefóne používajte školské konto na komunikáciu so školou.
Formuláre potvrdenie o bezinfekčnosti a nástup do školy po karanténe: