V prípade dištančného vyučovania má táto stránka pomáhať s prihlásením sa do školského konta.
Školské konto používajte na komunikáciu /e-majl alebo aplikáciu meet/ s učiteľmi alebo vedením školy.

Každý žiak má vytvorené školský účet. Tento účet má tvar priezvisko.meno@tokajicka.sk, účet využíva technológiu google. Na prihlásenie používame 1. úvodnústránku školy, alebo 2. úvodnú stránku google.com, prihlásenie do gmailu.

Prihlásenie a registrácia účtu do tokajicka.sk windows desktop
Najprv je notné oprihlásiť sa na počítači až potom do telefónu.

Prihlásenie účtu tokajicka.sk v telefóne

Keď si tieto účty prihlásite na počítači aj na telefóne používajte školské konto na komunikáciu so školou.

Formuláre potvrdenie o bezinfekčnosti a nástup do školy po karanténe:

Zdravotný dotazník a vyhlásenie pred nástupom do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti

škola doma