História Spojenej školy Tokajíckej

Korene školy siahajú až do roku 1949,

kedy to bola učňovská škola pri Zákazkových závodoch VKUS, neskôr bola niekoľkokrát pretransformovaná.

1952 – 1955

Učňovské stredisko – zriadené na výchovu mládeže na robotnícke povolania pre zákazkovú výrobu dámskych a pánskych odevov, dvojročné učebné odbory, vzniklo pod patronátom školstva, nábor žiakov a podpis pracovných zmlúv vykonávali Zákazkové závody podniku mesta Bratislavy

1956 – 1958

Učňovské stredisko – s trojročnými učebnými odbormi – 1955 – zlúčenie Zákazkových závodov a podniku Vkus do podniku Zákazkové závody Vkus

1958 – 1978

Učňovské stredisko – ako organizačná jednotka ZZ VKUS

1978 – 1980

Odborné učilište odevné pri ZZ VKUS mesta Bratislavy – vychovávalo učňov aj pre výrobné družstvá mesta Bratislavy

1980 – 1991

SOU odevné pri ZZ VKUS – ako organizačná jednotka Vkus

1. 1. 1991

SOU odevné – zriadené MŠMŠ SR

1. 1. 1992

Stredná priemyselná škola odevná – zriadila Školská správa Bratislava VI

24. 7. 1996

SOU odevné – zriaďovateľ Krajský úrad v Bratislave, Primaciálne nám

1. 1. 1998

Združená stredná odevná škola – zlúčením SOU odevného a SPŠ odevnej, zriaďovateľ Krajský úrad v BA

1. 9. 2001

Združená stredná škola odevná – zriaďovateľ KÚ BA

1. 7. 2002

ZSŠ odevná, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava-zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v BA

1. 9. 2006

Vznik Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava, s organizačnými zložkami Gymnázium a Združená stredná škola odevná

16. 3. 2009

Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ umeleckopriemyselná

17. 8. 2013

Tretia organizačná zložka SOŠ drevárska