Študijné odbory

Číselný kód študijného odboruNázov študijného odboruOrganizačná zložka Spojenej školy
 Štvorročné študijné odbory:
 8614 M  (8299 M)DIZAJN INTERIÉRU
čítať o odbore
ŠUP
škola umeleckého priemyslu
 8633 M  (8283 M)REKLAMNÁ TVORBA
čítať o odbore
 8610 M  (8298 M)ODEVNÝ DIZAJN
čítať no odbore
 8651 M 01
(8245 M 01)

Tento odbor
v šk.r. 2024/25

neotvárame
KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB
čítať o odbore
 3348 M
(8269 M)

Tento odbor
v šk.r. 2024/25
neotvárame
TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU
čítať o odbore
 SOŠ drevárska
3158 M
Tento odbor
v šk.r. 2024/25
neotvárame
STYLING A MARKETING
čítať o odbore
3336 M 02
Tento odbor
v šk.r. 2024/25
neotvárame
DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – NÁBYTKÁRSTVO
čítať o odbore