Členovia rady školy

1 Mgr. Terézia Rožková
2 Mgr. Peter Šafař
3 Ing. Martin Chren
4 Mgr. Tibor Varga
5 Františka Kiabová
6 Katarína Nagyová
7 Miriam Strížová
8 Mgr. art. Žaneta Páleniková
9 Mgr. art. Adam Tóth, ArtD.
10 Zuzana Plaskurová
11 Matej Láska III.B

Kontaktné údaje na členov rady školy poskytne vedenie školy