Členovia rady školy

 1. Mgr. Erika Turcsányová, predseda, člen pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Katarína Bašková, podpredseda, člen pedagogických zamestnancov
 3. Mgr. Ján Buocik, člen zriaďovateľa
 4. Ing. Martin Chren, člen zriaďovateľa
 5. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD, člen zriaďovateľa
 6. Mgr. Tibor Varga, člen zriaďovateľa
 7. Ing. Alena Daneková, člen nepedagogických zamestnancov
 8. Ing. Miroslava Kováčová, člen rodičov
 9. Mgr. Tatiana Bizíková, člen rodičov
 10. Jana Ivaničová, člen rodičov
 11. Nikola Boríková, člen žiakov

Kontaktné údaje na členov rady školy poskytne vedenie školy

Rada školy