Členovia rady školy

1 Mgr. Judita Šujanská  predseda pedagogických zamestnancov
2 Ing. Marcela Kulifajová  člen za rodičov
3 Mgr. Danka Ambrová  člen pedagogických zamestnancov
4 Mgr. Ján Buocik  člen zriaďovateľa
5 Ing. Martin Chren  člen zriaďovateľa
6 Mgr. Tibor Varga  člen zriaďovateľa
7 Mgr. Mikuláš Krippel, PhD  člen zriaďovateľa
8 Ing. Alena Daneková  podpredseda nepedagogických zamestnancov
9 JUDr. Jana Dráčová  člen rodičov
10Richard Jordanov  člen rodičov
11 Gabriel Baran  člen žiakov

Kontaktné údaje na členov rady školy poskytne vedenie školy

Rada školy