Ateliér maľby má vlastnú stránku.

Kurzy výtvarnej prípravy na strednú a vysokú umeleckú školu.