DIZAJN INTERIÉRU

Dizajn interiérového návrharstva. Podnikateľské zručnosti.

ODEVNÝ DIZAJN

Móda a dizajn je najstarším odborom umeleckopriemyselnej školy.

REKLAMNÁ TVORBA

Všetko o grafike. Od tvorenia sloganov po tvorbu design manuálov a obaloviny.

STYLING A MARKETING

Sme pripravení nastajlovať a zmanažovať všetko, čo nám príde pod ruku.

TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

Aj k nábytku a interiéru treba pristupovať kreatívne.

KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - DREVOREZIEB

Zrenovujeme každé drevo.

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

Pre všetkých, ktorí radi ukončia stredoškolské vzdelanie maturitou.

DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO

Pozri na naše študijné odbory.

 

PROJEKTY

ERASMUS

erazmus  Naša škola je v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2018 zapojená do projektu Zdravé mysle pre šťastné životy. Tu nájdete aj staršie projekty Erasmus+.

Kruh obehového hospodárstva

 

Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva vo vybraných školách.

Ja_firma

Ja_firma Vzdelávací program je na našej škole organizovaný v 3. ročníku študijného odboru styling a marketing a tvorba nábytku a interiéru.

Galéria

 
   

Sicilia Erasmus 2019

   

Deň otvorených dverí

   

výstava Zo starého nové

ČO SA AKTUÁLNE DEJE?

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína dňa 2. septembra 2020. Nástup žiakov školy všetkých ročníkov… Zobraziť detail>

Deň narcisov

Vážení priatelia, naša škola sa pravidelkne zúčastňuje na organizácii Dňa narcisov a úzko spolupracuje s ligou proti rakovinem z dôvodov obmedzeného režimu počas Korona krizy… Zobraziť detail>

OZNÁMENIE riaditeľa školy o organizácii školského vyučovania po ukončení jeho prerušenia

Ako je všetkým známe, dňom 22.6.2020 sa skončí obdobie prerušenia školského vyučovania spôsobené celosvetovou epidémiou COVID-19, pričom účasť žiakov v škole až do ukončenia vyučovania… Zobraziť detail>

Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 4. mája 2020 v bode o prijímacích skúškach v ďalšom termíne na nenaplnené miesta zverejňujem a oznamujem túto skutočnosť v nasledovnom členení: Študijný odbor      … Zobraziť detail>

Domovská stránka