DIZAJN INTERIÉRU

Dizajn interiérového návrharstva. Podnikateľské zručnosti.

ODEVNÝ DIZAJN

Móda a dizajn je najstarším odborom umeleckopriemyselnej školy.

REKLAMNÁ TVORBA

Všetko o grafike. Od tvorenia sloganov po tvorbu design manuálov a obaloviny.

STYLING A MARKETING

Sme pripravení nastajlovať a zmanažovať všetko, čo nám príde pod ruku.

TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

Aj k nábytku a interiéru treba pristupovať kreatívne.

KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO - DREVOREZIEB

Zrenovujeme každé drevo.

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

Pre všetkých, ktorí radi ukončia stredoškolské vzdelanie maturitou.

DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO

Pozri na naše študijné odbory.

 

PROJEKTY

ERASMUS

erazmus  Naša škola je v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2018 zapojená do projektu Zdravé mysle pre šťastné životy. Tu nájdete aj staršie projekty Erasmus+.

Kruh obehového hospodárstva

 

Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva vo vybraných školách.

Ja_firma

Ja_firma Vzdelávací program je na našej škole organizovaný v 3. ročníku študijného odboru styling a marketing a tvorba nábytku a interiéru.

Galéria

 
   

Sicilia Erasmus 2019

   

Deň otvorených dverí

   

výstava Zo starého nové

ČO SA AKTUÁLNE DEJE?

Oznam pre neprijatých uchádzačov.

Spojená škola zostavila poradie úspešnosti podľa schválených a zverejnených kritérií pre prijímanie do 1. ročníka šk. roka 2020/2021. Vzhľadom na počet žiakov, ktorých škola môže prijať… Zobraziť detail>

Oznam pre prijatých uchádzačov

V zmysle rozhodnutia riaditeľa školy o prijímacích skúška do 1. ročníka pre šk. rok 2010/2021 je prijatí uchádzač povinný doručiť na sekretariát školy do 4. júna 2020… Zobraziť detail>

Upozornenie pre všetkých prihlásených žiakov

Upozornenie Spojená škola, Tokajícka 34, Bratislava odoslala všetkým prihláseným žiakom e-mailom, prípadne poštou úlohy (zadania) na talentové skúšky. Ešte stále napriek ich obtelefonovávaniu nemáme od… Zobraziť detail>

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o… Zobraziť detail>

Domovská stránka