Milí rodičia, priatelia školy a zamestnanci,

vedenie školy neustále hľadá možnosti ako pomôcť škole. Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom SR i v tomto roku rozhodnúť o 2% zo zaplatenej dane za rok 2023 na verejnoprospešný účel. Podmienky prijímateľa týchto prostriedkov spĺňa aj Združenie rozvoja Spojenej školy, s ktorým škola úspešne spolupracuje.

Ako na to?

Pre zjednodušenie prikladáme potrebné tlačivá, ktoré môžete vyplniť priamo v počítači a vytlačiť.

IČO:                                    30808600
Právna forma:                  občianske združenie
Obchodný názov:             Združenie rozvoja Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava
Sídlo:                                  Bratislava
Ulica:                                  Tokajícka
Číslo:                                  24
PSČ:                                   821 03

Za porozumenie a Vašu podporu výchovno-vzdelávacieho procesu na Spojenej škole cestou Združenia rozvoja Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava Vám v mene žiakov i pedagógov školy  vopred ďakujeme a veríme, že keď budete môcť, tak sa rozhodnete pre nás.

Ing. Petronela Jeckelová
riaditeľka Spojenej školy

Užitočné odkazyLINK
tlačivo o poukázaní podielu 2% dane FOPREVZIAŤ
Prehľad o príjmoch a výdavkoch 2023 združeniaPREVZIAŤ