Milí rodičia, priatelia školy a zamestnanci,

dovoľte poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa Spojenej škole na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave stále darí  pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Vedenie školy neustále hľadá možnosti pomôcť škole. Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom SR i v tomto roku rozhodnúť o 2% zo zaplatenej dane za rok 2022 na verejnoprospešný účel. Podmienky prijímateľa týchto prostriedkov spĺňa aj Združenie rozvoja Spojenej školy, s ktorým škola úspešne spolupracuje.

Pomoc touto formou by sme privítali i od priateľov školy z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní.

Ako na to?

Presný návod ako pritom postupujú zamestnanci, alebo fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie,  prípadne právnické osoby nájdete na webovej stránke našej Spojenej školy www.tokajicka.sk , resp. www.rozhodni.sk .

IČO:                                    30808600
Právna forma:                    Občianske združenie
Obchodný názov:               Združenie rozvoja Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava
Sídlo:                                  Bratislava
Ulica:                                  Tokajícka
Číslo:                                  24
PSČ:                                   821 03

Pre zjednodušenie prikladáme potrebné tlačivá, ktoré môžete vyplniť priamo v počítači a vytlačiť.

Za porozumenie a Vašu podporu výchovno-vzdelávacieho procesu na Spojenej škole cestou Združenia rozvoja Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava Vám v mene žiakov i pedagógov školy  vopred ďakujeme a veríme, že keď budete môcť, tak sa rozhodnete pre nás.

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

riaditeľ Spojenej školy

tlačivo o poukázaní podielu 2% dane FO

                                                                                                             

Darujte 2% z dane