Záväzné potvrdenie pre prijatých uchádzačov potvrdenie

Oznam pre prijatých uchádzačov
Oznam pre neprijatých uchádzačov

 

 

Zoznam uchádzačov do 1. ročníka školského roka 2020/2021  študijný odbor 8633 M reklamná tvorba 

8633 M reklamná tvorba zoznam PRIJATÝCH 8633 M reklamná tvorba NEPRIJATÍ pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov do 1. ročníka školského roka 2020/2021 študijný odbor 8614 M dizajn interiéru 

Dizajn interéru 8614M prijatí Dizajn interéru 8614M neprijatí pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov do 1. ročníka školského roka 2020/2021 študijný odbor 8610 M odevný dizajn 

Odevný dizajn 8610M prijati Odevný dizajn 8610M neprijatí pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov do 1. ročníka školského roka 2020/2021 študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru 

Tvorba nábytku interiéru 3348M prijati Tvorba nábytku interiéru 3348M neprijati pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov do 1. ročníka školského roka 2020/2021 študijný odbor 3158 M styling a marketing

Styling marketing 3158M prijati Styling marketing 3158M neprijati pre nedostatok miesta

 

 

Prijímacie konanie