Výsledky prijímacieho konania

Výsledky sú aktuálne pre ročník 2024/25

DIZAJN INTERIÉRU

ODEVNÝ DIZAJN

REKLAMNÁ TVORBA


Vážení rodičia,

  1. Rozhodnutie o prijatí bude vystavené tým uchádzačom, ktorí písomne potvrdia nástup na školu. Potvrdenie o nástupe resp. zápisný lístok Vám prikladáme do prílohy. Môžete nám ho pre urýchlenie procesu doniesť osobne na sekretariát školy dňa 17. mája 2024 a 20. mája 2024 v čase od 7:30 do 17:30 alebo poslať elektronicky, ale súčasne potrebujeme aj písomný doklad, ktorý doručíte poštou, osobne alebo cez e-slovensko.

Následne Vám odovzdáme osobne rozhodnutie o prijatí, pošleme cez e-slovensko alebo slovenskou poštou.

  1. Rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta si uchádzač resp. zákonný zástupca, môže osobne vyzdvihnúť a prípadne záujmu hneď podať odvolanie voči neprijatiu na sekretariáte školy dňa 17. mája 2024 a 20. mája 2024 v čase od 7:30 do 17:30. Inak Vám bude rozhodnutie zaslané cez e-slovensko alebo slovenskou poštou.

Odvolanie musíme mať v písomnej podobe, pokiaľ ho pošlete elektronicky musíte ho zaslať aj poštou alebo cez e-slovensko. (Vzor odvolania prikladáme do prílohy)

  1. Rozhodnutie o neprijatí z dôvodu nesplnenia kritérií na prijatie si uchádzač resp. zákonný zástupca, môže osobne vyzdvihnúť na sekretariáte školy dňa 17. mája 2024 a 20. mája 2024 v čase od 7:30 do 17:30. Inak Vám bude rozhodnutie zaslané cez e-slovensko alebo slovenskou poštou.

V prípade, že máte otázky, nás kontaktujte od 13. 5. 2024   na tel. čísle 02/43 33 78 41, 0907 764 775, 0907 763 880 v čase 7:30 – 15:00 hod.


Názov formuláraLink pre stiahnutie
Vyhlásenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdiumPREVZIAŤ
OdvolaniePREVZIAŤ
Dokumenty