študijný odbor 8610 M odevný dizajn

8610 M odevný dizajn: PRIJATÍ UCHÁDZAČI
8610 M odevný dizajn: NEPRIJATÍ pre nedostatok miesta
8610 M odevný dizajn: NEPRIJATÍ


študijný odbor 8614 M dizajn interiéru

8614 M dizajn interiéru: PRIJATÍ UCHÁDZAČI
8614 M dizajn interiéru: NEPRIJATÍ pre nedostatok miesta
8614 M dizajn interiéru: NEPRIJATÍ


študijný odbor 8633 M Reklamná tvorba

8633 M Reklamná tvorba: PRIJATÍ UCHÁDZAČI
8633 M Reklamná tvorba: NEPRIJATÍ pre nedostatok miesta
8633 M Reklamná tvorba: NEPRIJATÍ


študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru

3348 M tvorba nábytku a interiéru: PRIJATÍ UCHÁDZAČI
3348 M tvorba nábytku a interiéru: NEPRIJATÍ


Odbor 3336 M  02 SOŠ drevárska – Drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo

Odbor 3336M o2 Drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo: ZOZNAM PRIJATÝCH UCHÁDZAČOVOdbor 3336M o2 Drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo: ZOZNAM NEPRIJATÝCH UCHÁDZAČOV


študijný odbor 3158 M styling a marketing 

3158 M styling a marketing: Zoznam PRIJATÝCH uchádzačov
3158 M styling a marketing: Zoznam neprijatých uchádzačov pre nedostatok miesta
3158 M styling a marketing: Zoznam neprijatých uchádzačov


Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Výsledky prijímacieho konania 2021/22