Výsledky sú aktuálne pre ročník 2023/24

Prijatí uchádzači:

Reklamná tvorba PRIJATÍ Odevný dizajn PRIJATÍ Dizajn interiéru PRIJATÍ

Uchádzači, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta ale majú právo sa odvolať

Reklamná tvorba Neprijatí z dôvodu nedostatku miesta Odevný dizajn Neprijatí z dôvodu nedostatku miesta Dizajn interiéru Neprijatí z dôvodu nedostatku miesta

Neprijatí uchádzači z dôvodu neúspešnej talentovej skúšky

Reklamná tvorba Neprijatí Odevný dizajn Neprijatí Dizajn interiéru Neprijatí

 

Vyhlásenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium

Výsledky prijímacieho konania 2023/24