Základné informácie

Korene školy siahajú ešte do roku 1949, kedy to bola učňovská škola pre zákazkovú výrobu dámskych a pánskych odevov. Po rôznych transformáciách z nej vznikla v roku 2006 spojená škola. V súčasnosti má škola 2 organizačné zložky – školu umeleckého priemyslu a strednú odbornú školu drevársku. Špecifická skladba študijných odborov, je odrazom dopytu po vzdelaní, ale aj požiadaviek trhu práce. Spojená škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou v štvorročných študijných odboroch: reklamná tvorba, dizajn interiéru, odevný dizajn, styling a marketing, tvorba nábytku a interiéru, drevárstvo a nábytkárstvo – odbory, ktoré jedinečne spájajú kreativitu a odborné praktické zručnosti. Škola pripravuje žiakov pre prax, ale mnohí pokračujú v štúdiu na vysokých školách humanitného, umeleckého, technického alebo ekonomického zamerania.

Škola disponuje modernou technikou, kvalitne vybavenými odbornými učebňami – ateliérmi aj dielňami. Interiér školy  je dotváraný nádhernými žiackymi  výtvormi, žiadna stena nezostane voľná. Objekty školy sú situované  v pokojnom prostredí Ružinova v dobre udržiavanom areáli  plnom kvetov, stromov a inej zelene, ktorý využívajú žiaci na oddych počas prestávok.

Počas štúdia môžu žiaci získať rôzne certifikáty: z informačných technológií, medzinárodných projektov, z aplikovanej ekonomiky a finančnej gramotnosti, každoročne si zážitkovým vzdelávaním zakladajú  študentské firmy,  a učia sa, ako prebieha celý proces od založenia firmy cez plánovanie jej činnosti, marketingu, výroby produktov až po rozpustenie firmy a rozdelenie zisku. Pravidelné zapájanie školy so medzinárodných projektov ERAZMUS+ zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania možnosťou odbornej pracovnej stáže a výučbového pobytu v zahraničí.

Škola je  zapojená do projektov ochrany životného prostredia a bezodpadového hospodárenia, snaží sa  vytvárať prostredie priateľské pre žiakov  s poruchami učenia.

Žiaci získavajú ocenenia na súťažiach, kde môžu preukázať svoje nadanie, pracovitosť a získané odborné zručnosti. O kvalite školy vypovedajú aj úspechy jej absolventov, nájdeme medzi nimi úspešných módnych návrhárov, stylistov, kameramanov, grafikov, ako aj podnikateľov.