Tokajícka 24, 821 03 Bratislava – Ružinov

Napíšte nám do školy: skola@tokajicka.sk
Napíšte nám na BSK: spojenaskola.tokajicka@region-bsk.sk

VEDENIE

MENO A POZÍCIAEMAILTELEFÓN
Ing. Jeckelová Petronela riaditeľ školyjeckelova.petronela@tokajicka.sk+421 2 43337841
+421 907 763 880
Ing. Júlia Fekiačová zást. riad. školy pre TEČfekiacova.julia@tokajicka.sk+421 2 43338668
+421  907 764 775
Mgr. Andrea Marzcellová zást. riad.šk. pre TV – všeobecno-vzdel.prmarczellova.andrea@tokajicka.sk+421 2 43338323
+421  907 764 990

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

MENO A POZÍCIAEMAILTELEFÓN
Keméňová Tatiana, Mgr.kemenova.tatiana@tokajicka.sk+421243338323

 KOORDINÁTOR PROJEKTOV ERASMUS+

MENO A POZÍCIAEMAILTELEFÓN
Ing. Danielovičová Agátadanielovicova.agata@tokajicka.sk+421243331359

 

KOORDINÁTOR PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

MENO A POZÍCIAEMAILTELEFÓN
Keméňová Tatiana, Mgr.kemenova.tatiana@tokajicka.sk+421243338323

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

MENO A POZÍCIAEMAILTELEFÓN
Keméňová Tatiana, Mgr.kemenova.tatiana@tokajicka.sk+421243338323

ZAMESTNANCI

MENO A POZÍCIAEMAILTELEFÓN
 Zuzana Plaskurová asistentkaplaskurova.zuzana@tokajicka.sk+421243337841
Junasová Zuzana hospodárkajunasova.zuzana@tokajicka.sk+421243331359
Ing. Danielovičová Agáta  projektová manažérka a účtovníčkadanielovicova.agata@tokajicka.sk+421243331359