Tokajícka 24, 821 03 Bratislava – Ružinov

Napíšte nám do školy: skola@tokajicka.sk
Napíšte nám na BSK: spojenaskola.tokajicka@region-bsk.sk

VEDENIE

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Ing. Jeckelová Petronela riaditeľ školy jeckelova.petronela@tokajicka.sk +421 2 43337841 +421 907 763 880
Ing. Júlia Fekiačová zást. riad. školy pre TEČ fekiacova.julia@tokajicka.sk +421 2 43338668 +421  907 764 775
Mgr. Andrea Marzcellová zást. riad.šk. pre TV – všeobecno-vzdel.pr marczellova.andrea@tokajicka.sk +421 2 43338323 +421  907 764 990

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Keméňová Tatiana, Mgr. kemenova.tatiana@tokajicka.sk +421243338323

 

 KOORDINÁTOR PROJEKTOV ERASMUS+

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Ing. Danielovičová Agáta danielovicova.agata@tokajicka.sk +421243331359

KOORDINÁTOR PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Keméňová Tatiana, Mgr. kemenova.tatiana@tokajicka.sk +421243338323

 

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Keméňová Tatiana, Mgr. kemenova.tatiana@tokajicka.sk +421243338323

 

ZAMESTNANCI

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
 Zuzana Plaskurová asistentka plaskurova.zuzana@tokajicka.sk +421243337841
Junasová Zuzana hospodárka junasova.zuzana@tokajicka.sk +421243331359
Ing. Danielovičová Agáta  projektová manažérka a účtovníčka danielovicova.agata@tokajicka.sk +421243331359

 

 

Kontakt