Základné informácie o študijných a učebných odboroch

Číselný kód študijného odboru

Názov študijného odboru

Organizačná zložka

Spojenej školy

 Štvorročné študijné odbory
 8614 M (8299 M) DIZAJN INTERIÉRU ŠUP škola umeleckého priemyslu
 8633 M (8283 M) REKLAMNÁ TVORBA
 8610 M (8298 M) ODEVNÝ DIZAJN
 3348 M (8269 M) TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU  SOŠ drevárska
 3158  M STYLING A MARKETING
 3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – NÁBYTKÁRSTVO

Štúdium