Napíšte nám so školy: skola@tokajicka.sk
Napíšte nám na BSK: spojenaskola.tokajicka@region-bsk.sk

VEDENIE

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
RNDr. Marušic Miroslav riaditeľ školy marusic.miroslav@tokajicka.sk +421 2 43 33 78 41
Ing. Júlia Fekiačová zást. riad. školy pre TEČ fekiacova.julia@tokajicka.sk +421 2 43 33 86 68
Ing. Jeckelová Petronela zást. riad. školy pre TV – odborné pred. jeckelova.petronela@tokajicka.sk +421 2 43 33 83 23
Mgr. Andrea Marzcellová zást. riad.šk. pre TV – všeobecno-vzdel.pr marczellova.andrea@tokajicka.sk +421 2 43 33 83 23

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Keméňová Tatiana, Mgr. kemenova.tatiana@tokajicka.sk

+421 2 43 33 83 23

 

KOORDINÁTOR PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Keméňová Tatiana, Mgr. kemenova.tatiana@tokajicka.sk +421 2 43 33 83 23

 

KOORDINÁTOR ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Keméňová Tatiana, Mgr. kemenova.tatiana@tokajicka.sk

+421 2 43 33 83 23

 

ZAMESTNANCI

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
 Zuzana Plaskurová asistentka plaskurova.zuzana@tokajicka.sk +421 2 43 33 78 41
Junasová Zuzana hospodárka junasova.zuzana@tokajicka.sk +421 2 4333 1359
Ing. Danielovičová Agáta  projektová manažérka a účtovníčka danielovicova.agata@tokajicka.sk +421 2 4333 1359

 

 

Vedenie školy a poradenstvá