VEDENIE

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
RNDr. Marušic Miroslav riaditeľ školy marusic.miroslav@tokajicka.sk +421 2 43 33 78 41
Ing. Júlia Fekiačová zást. riad. školy pre TEČ fekiacova.julia@tokajicka.sk +421 2 43 33 86 68
Ing. Jeckelová Petronela zást. riad. školy pre TV – odborné pred. jeckelova.petronela@tokajicka.sk +421 2 43 33 83 23
Mgr. Rybajláková Marianna zást. riad.šk. pre TV – všeobecno-vzdel.pr rybajlakova.marianna@tokajicka.sk +421 2 43 33 83 23

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Marczellová Andrea, Mgr. marczellova.andrea@tokajicka.sk +421 43 33 83 23

 

KOORDINÁTOR PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Mgr. Darina Sveráková, kabinet telesnej výchovy sverakova.darina@tokajicka.sk +421 43 33 83 23

 

ZAMESTNANCI

MENO A POZÍCIA EMAIL TELEFÓN
Ing. Daneková Alena asistentka, učiteľka danekova.alena@tokajicka.sk +421 2 43 33 78 41
Junasová Zuzana hospodárka junasova.zuzana@tokajicka.sk +421 2 4333 1359
Ing. Danielovičová Agáta  projektová manažérka a účtovníčka danielovicova.agata@tokajicka.sk +421 2 4333 1359

 

Vedenie školy a poradenstvá