portfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-image

Erasmus + Poľsko 2016

Fotografiagaléria

Koncom novembra 2016 sa 3 učitelia našej školy v rámci projektu Healthy mind for happy lives zúčastnili 1. nadnárodného projektového stretnutia v Poľsku v meste Rydultowy. Programom mítingu bolo zhodnotenie aktivít za predchádzajúce  trojmesačné obdobie, príprava projektového stretnutia v Bulharsku, ktorého sa v marci 2017 zúčastnia aj naši žiaci.

  • Halloween 2023

  • Imatrikulácie December 2023

  • Náš život – video galéria

  • Školská akcia Hekni sa 2023

  • Školský zájazd „Za talianskou renesanciou“ Florencia Pissa 2023

  • Vernisáž maturitných prác 2023

  • MODRÝ GOMBÍK 2023

  • Erazmus Rumunsko 2023

  • Mikuláš 2022