rozvrh nadstavbového štúdia pre 1. polrok 2018- 2019

rozvrh na stiahnutie TU

 


 

[column span=“7″ total=“12″]
Dvojročné nadstavbové štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A) ukončené maturitnou skúškou.

Absolvent nájde uplatnenie:

    •    v obchodných organizáciách,
    •    organizáciách poskytujúcich služby,
    •    ako radový pracovník, manažér strednej úrovne,
    •    ako samostatný podnikateľ, alebo môže pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vysokej škole (ISDEC 5).

Informujte sa na sekretariáte školy na t. č. 02 4333 7841

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2015/05/prihlaska-na-pomaturitné-a-nadstavbové-štúdium.pdf“ color=“blue“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Prihláška na nadstavbové štúdium – tlačivo[/button]

 

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2018/05/NŠ-2018-2019.pdf“ color=“orange“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Kritéria pre nadstavbové štúdium[/button]

 

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2017/01/rozv_nadst_16_17_II_POLROK_NA-web.pdf“ color=“green“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Rozvrh nadstavbového štúdia 2. polrok[/button]

 

[/column]