rozvrh nadstavbového štúdia pre 1. polrok 2018- 2019

rozvrh na stiahnutie TU

 


 

Dvojročné nadstavbové štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A) ukončené maturitnou skúškou.

Absolvent nájde uplatnenie:

    •    v obchodných organizáciách,
    •    organizáciách poskytujúcich služby,
    •    ako radový pracovník, manažér strednej úrovne,
    •    ako samostatný podnikateľ, alebo môže pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vysokej škole (ISDEC 5).

Informujte sa na sekretariáte školy na t. č. 02 4333 7841

Prihláška na nadstavbové štúdium – tlačivo

 

Kritéria pre nadstavbové štúdium

 

Rozvrh nadstavbového štúdia 2. polrok

 

Podnikanie v remeslách a službách