• Halloween 2023

  • Imatrikulácie December 2023

  • Náš život – video galéria

  • Školská akcia Hekni sa 2023

  • Školský zájazd „Za talianskou renesanciou“ Florencia Pissa 2023

  • Vernisáž maturitných prác 2023

  • MODRÝ GOMBÍK 2023

  • Erazmus Rumunsko 2023

  • Mikuláš 2022