portfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-image

Marcové projektové aktivity Erasmus+
Záverečné stretnutie projektu Erasmus+, Creating digital
dictionaries and mobile apps for learning foreign languages, sa
konalo v Rumunsku, Ștei. Cieľom projektového stretnutia bola tvorba
a použitie mobilných aplikácií na tému Cestovanie a Európska únia.
Našu školu reprezentovali študenti Veronika Lauková, Dominika
Sopfritšová, Zdenka Řehulková, Michal Kern, Matúš Siman a
sprevádzajúci učitelia Nikoleta Farnadiová a Stanislav Matúšek.
Do Rumunska vycestovala aj druhá skupina našich študentov a
učiteľov. Partnerská škola v Buzau hostila krátkodobú výmenu
študentov v rámci projektu Erasmus+, Game literacy and learning. Na
stretnutie sa svedomite pripravili študenti Anita Pudmerická, Viktória
Keményová, Diana Daňová, Tereza Poláková, Kristína Ruppertová,
Marco Marušinec, Johanka Lexmanová, ako aj sprevádzajúci učitelia
Eva Kačmáriková a Tatiana Kemeňová. Vytvorili prezentácie o
svojich prácach počas štúdia, letáky o obľúbených historických
pamiatkach a turistických miestach.

  • Vernisáž maturitných prác 2023

  • MODRÝ GOMBÍK 2023

  • Erazmus Rumunsko 2023

  • Mikuláš 2022

  • Valentín 2023

  • Floorbalový turnaj ´Poraz svojho učitela´

  • Imatrikulácie 2022

  • Výstava Trienále plagát Trnava

  • Výstava Bienále Benátky 2022