Ľutujeme, ale od školského roku 2022/23 nových žiakov do študijného odboru neprijímame.

[rev_slider STYL]

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Termín prijímacieho konania:  máj

Prijímacia skúška: Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Hodnotí sa aj prospech uchádzačov zo ZŠ a dosiahnuté výsledky v Testovaní 9. Kritériá budú zverejnené na www.tokajicka.sk v mesiaci január.

Cieľ štúdia: Nový študijný odbor, ktorý vychádza z potrieb a požiadaviek trhu práce. Vo vyučovaní sa okrem všeobecnovzdelávacích predmetov kladie dôraz na odborné predmety využiteľné v praxi. Štúdium je určené pre dievčatá aj chlapcov.

Uplatnenie absolventov: Odborník v oblasti marketingu, módneho stylingu a životného štýlu. Absolvent získa ekonomické vzdelanie so zameraním na marketing, reklamu, propagáciu, obchodné a administratívne činnosti aj v oblasti podnikateľskej. Získa tiež vzdelanie v oblasti módy, módnych trendov a celkového módneho dizajnu. Po skončení štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na akejkoľvek vysokej škole.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Ukončenie štúdia: Maturitná skúška

Viac informácií o štúdiu

 

100_2 Prmo STY from tokajicka on Vimeo.