portfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-imageportfoliio-image

 

Dňa 16.05.2023 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2023. Výnos zbierky bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. Naši žiaci a učitelia sa rozhodli svojim príspevkom pomôcť deťom, ktoré sa trápia v humanitárnych krízach.

Dobrovoľníkmi boli členovia Školského parlamentu- Klára Pospíšilová (I.C), Sarah Suppanová (II.A), Samuel Tesár (II.C)  a Viktória Jakušová (III.B), ktorí  mali pripravené modré gombíky pre každého, kto prispel do zbierkovej pokladničky.

Celý zbierkový deň zdokumentovala fotografiami Tereza Závodská (IV.A).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a akýmkoľvek spôsobom podporili verejnú zbierku MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2023!

 

Mgr. Tatiana Keméňová

koordinátor Školského parlamentu

  • Halloween 2023

  • Imatrikulácie December 2023

  • Náš život – video galéria

  • Školská akcia Hekni sa 2023

  • Školský zájazd „Za talianskou renesanciou“ Florencia Pissa 2023

  • Vernisáž maturitných prác 2023

  • MODRÝ GOMBÍK 2023

  • Erazmus Rumunsko 2023

  • Mikuláš 2022