Ľutujeme, ale od školského roku 2022/23 nových žiakov do študijného odboru neprijímame.

[rev_slider DRE]

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Termín prijímacieho konania: máj

Kritériá na prijatie:
Predpokladom na prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a zdravotné požiadavky uchádzačov na štúdium
Podrobnosti pre prijatie budú zverejnené na www.tokajicka.sk v priebehu januára.

Cieľ štúdia:
Cieľom je príprava kvalifikovaných odborníkov pre technicko-hospodárske a obchodné činnosti v oblasti spracovania dreva na hotové výrobky.
Po ukončení štúdia je pripravený pracovať ako technológ výroby nábytku, čalúneného nábytku, interiérov, ako konštruktér nábytkárskych výrobkov.
Je pripravený na vysokoškolské štúdium najmä v odbore drevárstvo, ale aj v príbuzných technických odboroch

Uplatnenie absolventov:
Drevospracujúci priemysel
Nábytkársky priemysel
Obchodná činnosť
Podnikateľská činnosť
Dĺžka štúdia: 4 roky
Ukončenie štúdia: Maturitná skúška

Viac informácií o štúdiu

Spolupracujeme s