Projektové stretnutie Erasmus+ v Istanbule

Projektové stretnutie Erasmus+ v Istanbule

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, je v období 2014 – 2016 zapojená do medzinárodného projektu Erasmus +, strategické parterstvá (2014-1-TR01-KA201-013273).

Témou projektu je Plánovanie kariéry mladých ľudí – „Career Planning for teenagers“.

Partnermi projektu sú:

  • SAIR ABAY KONANBAY ANADOLU LISESI, SULTANGAZI, Region Istanbul, Turkey
  • INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM, SANTAREM, Portugal
  • Spojena skola, Bratislava, Slovakia
  • Colegiul National „Vasile Alecsandri“, Bacau, Romania

 

          Tento projekt je zameraný na podporu mladých európskych občanov v ich úsilí nájsť si vhodnú profesijnú dráhu a urobiť správnu voľbu povolania na európskom trhu práce v súvislosti so súčasnou rastúcou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá je sčasti dôsledkom obtiažnosti absolventov nájsť si vhodné pracovné miesto v súlade s ich záujmami, schopnosťami, zručnosťami, osobnostnými rysmi. Projekt sa tiež zameriava na rozvoj podnikateľských zručností a analýzu schopností študentov.

Prvé nadnárodné projektové stretnutie sa uskutočnilo 01. 12. – 05. 12. 2014 v Istanbule, v Turecku, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých zapojených krajín. Pracovným programom stretnutia boli prezentácie krajín, miest, škôl, školských systémov, pracovných príležitostí v jednotlivých krajinách, diskusia o dotazníku, prijatie starostom, plánovanie termínov ďalších projektových stretnutí, plánovanie projektových aktivít a rozdelenie úloh medzi jednotlivé krajiny. Okrem toho sme si pozreli najkrajšie pamiatky v Istanbule, ktorými sú Modrá mešita, Hagia Sophia, Cisterna Bazilika, Suleymanova mešita, Bospor. Mali sme možnosť ochutnať typické turecké špeciality, zatancovať si tradičný turecký tanec a obdivovať  turecké tanečnice počas typického tureckého večera.

Najbližšie stretnutie bude začiatkom marca v Rumunsku.

 

Ing. Agáta Danielovičová

koordinátorka projektu

 

[button link=“http://www.tokajicka.sk/?p=3862″ color=“orange“]fotografie[/button]