imatrikulácie žiakov prvého ročníka

Dňa 21.12.2022 sa konali slávnostné imatrikulácie žiakov prvého ročníka, ktoré pre svojich nových spolužiakov pripravil Školský parlament. Týmto sa prváci oficiálne stali súčasťou našej školskej rodiny. 🙂