Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, prevádzka školského bufetu.

Spojená škola vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy…

viac info: [button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2015/10/Oznámenie-o-vyhlásení-OVS_Bufet-SpŠ-Tokajícka-24-BA.pdf“ color=“yellow“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže prevádzka školského bufetu[/button]