Prijímacie skúšky 2021/2022

Prijímacie skúšky 2021/2022 Prijímacie skúšky na talentové študijné odbory: reklamná tvorba, dizajn interiéru, odevný dizajn a tvorba nábytku a interiéru sa uskutočnia 1) v I. termíne dňa 5. 5. 2021 2)  v II. termíne dňa 12. 5. 2021 Nástup žiakov do… Zobraziť detail>

FOTOGRAF ROKU JUNIOR

Študenti druhého ročníka odboru reklamná tvorba pod vedením Mgr. art. Žanety Pálenikovej sa zapojili do ďalšieho ročníka súťaže Fotograf roku junior. Oliver Vasi získal 5. miesto v téme Pohľad z okna a Denisa Smolinská 1. miesto v téme Hodiny, stroj… Zobraziť detail>

Projekt Erasmus +

V období od 1. 9. 2020 – 31. 08. 2022 je naša škola zapojená do projektu Erasmus+, Strategické partnerstvá,  Creating digital dictionaries and mobile apps  for learning foreign languages. Partnermi projektu sú: Eyüpsultan Anadolu Lisesi Turkey, Istanbul Liceul Tehnologic UNIREA Romania,… Zobraziť detail>

Oznámenie k talentovým prijímacím skúškam

1. OZNÁMENIE riaditeľa Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava k talentovým prijímacím skúškam na umelecké študijné odbory Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia, srdečne vás pozdravujem a zároveň vám chcem dať na vedomie, že Pedagogická rada Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava… Zobraziť detail>

Rozhodnutie

Rozhodnutie riaditeľa Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava k otváraniu škôl od 8. 2. 2021 Rozhodnutie ministra školstva SR a stanovisko RÚVZ v Bratislave k otváraniu škôl k 8. 2. 2021 sú čiastočne antagonistické. Stavajú riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti… Zobraziť detail>

Rozbehni sa! na škole

V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov. Následne môžeš svoj biznis nápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a… Zobraziť detail>