Oznam o zmenách v organizácii školského roka 2019/20

Riaditeľstvo Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava OZNAM Vážené kolegyne, kolegovia, žiaci, rodičia a uchádzači o štúdium, týmto Vás informujem o základných aktuálne dostupných informáciách o zmenách v organizácii školského roka 2019/20. „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Dôvodom… Zobraziť detail>

List riaditeľa školy žiakom a rodičom.

Vážení rodičia, milí žiaci,   vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu, otázky a podnety zo strany žiakov a rodičov, zasielam aktuálne informácie: V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR nie je možné sprístupňovať školu. Preto bude škola naďalej uzavretá – nie je možné ju otvoriť… Zobraziť detail>

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Žiaci našej školy zareagovali na výzvu a neváhali sa zapojiť do celoslovenskej  kampane, ktorú vyhlásil Slovenský Červený kríž na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Heslo kampane: „Láska lieči“ napomáha chorým ľuďom, ktorí čakajú na uzdravenie.  Dňa 10.02.2020  sme sa zúčastnili Valentínskej  kvapky krvi, podali… Zobraziť detail>

Oznámenie o prijímacích skúškach 2020

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl. Informácie… Zobraziť detail>

Vernisáž v Kafé Scherz

V stredu 5. 2. 2020 netradičnú kaviareň Kafé Scherz ovládli mladí ľudia zo Spojenej školy na Tokajíckej ulici. Vernisážou otvorili výstavu svojich prác žiaci spolu s pedagógmi tejto školy a prítomnými hosťami, prezentovali sa  kresbou suchým pastelom, prácou s fotografiou, návrhmi plagátov. Práce tvorili… Zobraziť detail>

SÚŤAŽ pre študentov

LINK priamo na podmienky súťaže KLIK TU Presne parametre loga a jeho navrhu KLIK TU Pokial by link nefungoval tu je prepis podmienok súťaže Mestská informačná kancelária Poprad vyhlasuje podľa § 847 Občianskeho zákonníka verejnú súťaž: Návrh loga VisitPoprad.sk Vyhlasovateľ… Zobraziť detail>

projekt Erasmus+

S potešením oznamujeme, že naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, Strategické partnerstvá, na obdobie od 1. 9. 2019 – 31. 08. 2021. Téma projektu:  Vedomosti potrebné pre trh práce. Do projektu sú okrem našej školy zapojené tieto krajiny, mestá,… Zobraziť detail>

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Oznámenie o začiatku školského vyučovania Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2019/2020 začína dňa 2. septembra 2019. Nástup žiakov 1. ročníkov do kmeňových tried je o 8,00 hod. Ich zaradenie bude zverejnené na vchodových… Zobraziť detail>