OZNÁMENIE O ZÁPISE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

OZNÁMENIE O ZÁPISE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

Zápis  prijatých uchádzačov na  štúdium  do 1. ročníka  školského  roka  2017/2018:

– študijný odbor 8283 M reklamná tvorba
– študijný odbor 8298 M odevný dizajn
– študijný odbor 8269 M tvorba nábytku a interiéru

sa  uskutoční v dňoch:
6. 4. 2017  (štvrtok) od 8,30 – 12,00 hod. a od 13,00 – 15,00 hod.
12. 4. 2017 (streda) od 8,30 – 12,00 hod. a od  13,00 – 16,00 hod.

V  osobitných  prípadoch  po  predchádzajúcej  dohode  s  asistentkou riaditeľa (tel. č. 02/433 378 41) je možné vykonať zápis aj v inom termíne.

Zápis je tiež možné  vykonať pri osobnom prevzatí rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania dňa:
28. 3. 2017 až 30. 3. 2017od 8,30 – 12,00 a od 13,00 – 14,00 hod.

 

Na zápis, ktorý sa uskutoční na sekretariáte Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava v pavilóne D, prinesie zákonný zástupca uchádzača  zápisný lístok, ktorý mu vydá príslušná základná škola.

[button link=“http://www.tokajicka.sk/prijimacie-konanie/“ color=“yellow“]Výsledky prijímacieho konania 2017[/button]