Projektové stretnutie v Maďarsku V4 Gen project 12330008

V období od 15. 01. 2024 – 15. 07. 2024 je naša škola zapojená do environmentálneho medzinárodného projektu, ktorý je hradený z Vyšehradského grantu. Témou projektu je životné prostredie.

Partneri projektu:

  • Mátyás Király secondary grammar school, Fonyód, Maďarsko. S touto

školou sme už realizovali projekt Erasmus+ v rokoch 2020 – 2023.

  • Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava.

Prvá výmenná návšteva sa uskutočnila vo Fonyode v termíne 18. 3. – 22. 3. 2024. Do Maďarska vycestovalo 18 našich študentov a 2 sprevádzajúci učitelia, Mgr. Eva Kačmáriková a Mgr. Nikoleta Farnadiová.

Na stretnutie si naši študenti pripravili prezentácie o našich odboroch štúdia, o hlavnom meste Bratislava, o Slovensku a o recyklomóde. Programom mítingu bola prehliadka školy, kultúrny program, workshopy súvisiace s témou projektu, tvorba posterov, Kahoot, športové aktivity, prehliadka okolia a pamiatok. Na záver stretnutia zasadili spoločne maďarskí a slovenskí učitelia a študenti strom priateľstva.