nadnárodné projektové stretnutie Erasmus+ v Rumunsku

  1. nadnárodné projektové stretnutie Erasmus+ v Rumunsku

 

Projektový tím Erasmus+ z našej školy v zložení RNDR. Miroslav Marušic, Ing. Agáta Danielovičová, Ing. Petronela Jeckelová, Ing. Júlia Fekiačová a Mgr. Jana Hegyiová participoval na štvrtom nadnárodnom stretnutí v rámci projektu Plánovanie kariéry mladých ľudí, ktoré sa konalo v dňoch 30. 05. – 04. 06. 2016 v Rumunsku. Hosťujúcou školou bolo gymnázium –   Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacau, Rumunsko.

Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých zapojených krajín z Portugalska, Rumunska, Turecka a Slovenska. Obsahom pracovného programu bolo zhodnotenie dvoch rokov realizácie projektu, porovnanie uskutočnených aktivít s prihláškou,  diskusia  o záverečnej správe a vyúčtovaní nákladov projektu,  spätná väzba z medzinárodnej výmeny študentov, ktorá sa uskutočnila v apríli tohto roka v našej škole, analýza šírenia výsledkov, spôsob predloženia intelektuálnych výstupov jednotlivých krajín, celkový prínos projektu pre školy a účastníkov stretnutí.

Okrem toho sme si prezreli rumunskú školu, jednotlivé učebne, vyplnili vedomostný dotazník o Rumunsku,  diskutovali o úlohách, ktoré nás ešte čakajú – dokončenie záverečnej správy a  vkladanie výstupov do databázy EST.

Z voľnočasových aktivít nám rumunskí partneri ponúkli exkurziu do Prahova valley, návštevu zámkov Bran a Peles a prehliadku mesta Brasov.

Privítanie v škole a prehliadka školy
Privítanie v škole a prehliadka školy

 

Ing. Agáta Danielovičová, koordinátorka projektu