2% z vašich daní.

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2018/03/Vyhlasenie-2018-DP-2017_TOKAJ–-kópia.pdf“ color=“green-lime“]vyplnené tlačivo 2%[/button]

Milí rodičia, priatelia školy a zamestnanci!

Spojená škola od svojho vzniku spolupracuje s občianskym združením Združenie rozvoja Spojenej školy. Jeho cieľom je spoluorganizovať a finančne a materiálno-technicky podporovať všetky aktivity školy. Vyjadriť svoj záujem a podporu tomuto občianskemu združeniu môžete poukázaním 2 % (3 %) zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2017. Takto získané finančné prostriedky budú použité najmä na:

  • podporu mimoškolských aktivít žiakov,
  • zlepšenie materiálno-technických podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu školy,
  • podporu reprezentácie školy.

Ako na to?

1) Ak ste fyzická osoba, ktorá požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov dane z príjmu za rok 2017, použite tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Vyplňte ho s pomocou údajov, ktoré sú uvedené v tlačive Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ a spoločne ich doručte na svoj daňový úrad do 30. 4. 2018 . Žiakom boli predmetné tlačivá pre svojich rodičov rozdané, vytlačiť sa dajú napr. aj z www.stránky našej školy – priamo pod týmto článkom , alebo tiež na www.rozhodni.sk .

2) Ak ste fyzická osoba, ktorá si robí daňové priznanie sama (typ A aj typ B), vyplníte priamo v uvedenom „Daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby na rok 2017“ príslušný oddiel „Vyhlásenie o poukázaní 2% …“, ktoré je jeho súčasťou a odovzdajte ho na svoj daňový úrad do 31. 3. 2018 (ak ste si podanie termínu DP predĺžili, tak v termíne predĺženia). Pri vypĺňaní tejto časti daňového priznania použijete tieto údaje:

IČO: 30808600

Právna forma:Občianske združenie

Obchodný názov: Združenie rozvoja Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava

Sídlo: Bratislava Ulica: Tokajícka

Číslo: 24 PSČ: 821 03

3) Predmetné 1,5 % (2%) môžu poukázať aj právnické osoby (podniky, firmy a pod.), ktoré za týmto účelom rovnako použijú vyššie uvedené údaje, ktoré spolu s darovanou čiastkou uvedú priamo v daňovom priznaní.

Za Vašu podporu výchovno-vzdelávacieho procesu na Spojenej škole cestou Združenia rozvoja Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava

Vám vopred ďakuje

RNDr. Miroslav Marušic, v.r. riaditeľ Spojenej školy