VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o VO
Podlimitná zákazka
Nadlimitná zákazka
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2
Archív VO

Verejné súťaže

2018

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2018/05/Oznámenie-o-vyhlásení-obchodnej-verejnej-súťaže-automat-na-kavomat.pdf“ color=“green-light“]verejná súťaž automat na kávomat[/button]

2017

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2017/06/Žiadosť-o-zaslanie-CP-plot-spojene-so-specifikaciou-plota.pdf“ color=“green-light“]ziadost o cenovu ponuku Ľahký drôtený plot[/button]

2015

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2015/10/Oznámenie-o-vyhlásení-OVS_Bufet-SpŠ-Tokajícka-24-BA.pdf“ color=“yellow“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže prevádzka školského bufetu[/button]

2014

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2014/05/ovs_automat_na_sladkosti.doc“ color=“orange“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže_automat na sladkosti[/button][button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2014/05/ovs_bufet.doc“ color=“orange“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže_bufet[/button][button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2014/05/oznamenie_o_vyhlaseni_ovs_zubna_ambulancia.doc“ color=“orange“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Oznámenie o vyhlásení OVS_zubná ambulancia[/button]

2013

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2014/05/prihlaska_do_verejnej_obchodnej_sutaze.doc“ color=“orange“ icon=“serviceicon-arrow-down“]Prihláška do verejnej obchodnej súťaže[/button][button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2014/05/oznmenie_o_vyhlsen_ovs_pavlovicova.doc“ color=“orange“ icon=“serviceicon-arrow-down“]oznmenie o vyhlsen OVS Pavlovicova[/button]

[/column]