Profesionálny armwrestlingový stôl

Vďaka žiakom školy a ich úspešnému manažovaniu p. Mgr. Kornéliou Krnovou v krajskom kole súťaže „Silná ruka“ získala Spojená škola profesionálny armwrestlingový stôl.

  1. Rebeka Martinkovičová 4.B /+ SLOVENSKO/
  2. Katarína Čermáková 3.B
  3. Barbora Jurkovičová 2.C
  4. Patrik Irenkievič 1.B
  5. Tomáš Fekete 1.B
  6. Ladislav Czibula 1.B
  7. Bence Nagy 1.B
  8. Dominik Všelko 2.KD
  9. Jakub Gajda 3.KD
  10. Gabriel Prokša 3.KD  /+ SLOVENSKO/

Na snímke riaditeľ školy p. RNDr. Miroslav Marušic v prvom súboji s p. Ing. Marianom Čaplom, prezidentom SAPR, pri odovzdávaní stola dňa 27.3.2014.