Mikuláš na Spojenej škole 2023

Aj tento rok sa rozhodol Mikuláš zavítať do našej školy. So svojimi pomocníkmi priniesol do
našej školy vianočnú atmosféru. Elf vyhrával vianočné pesničky. Anjel rozdal poslušným
žiakom a učiteľom sladkosti. Čerti sa rozhodli niektorých pomaľovať a v každej triede si
vybrali žiaka, ktorý musel Mikulášovi zarecitovať básničku alebo zaspievať pesničku.
Dúfame, že sa vám návšteva Mikuláša páčila a veríme, že aj o rok k nám zavíta.
Školský parlament