Oznámenie o prijímacích skúškach 2020

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl. Informácie… Zobraziť detail>

Vernisáž v Kafé Scherz

V stredu 5. 2. 2020 netradičnú kaviareň Kafé Scherz ovládli mladí ľudia zo Spojenej školy na Tokajíckej ulici. Vernisážou otvorili výstavu svojich prác žiaci spolu s pedagógmi tejto školy a prítomnými hosťami, prezentovali sa  kresbou suchým pastelom, prácou s fotografiou, návrhmi plagátov. Práce tvorili… Zobraziť detail>

SÚŤAŽ pre študentov

LINK priamo na podmienky súťaže KLIK TU Presne parametre loga a jeho navrhu KLIK TU Pokial by link nefungoval tu je prepis podmienok súťaže Mestská informačná kancelária Poprad vyhlasuje podľa § 847 Občianskeho zákonníka verejnú súťaž: Návrh loga VisitPoprad.sk Vyhlasovateľ… Zobraziť detail>

projekt Erasmus+

S potešením oznamujeme, že naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, Strategické partnerstvá, na obdobie od 1. 9. 2019 – 31. 08. 2021. Téma projektu:  Vedomosti potrebné pre trh práce. Do projektu sú okrem našej školy zapojené tieto krajiny, mestá,… Zobraziť detail>

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Oznámenie o začiatku školského vyučovania Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2019/2020 začína dňa 2. septembra 2019. Nástup žiakov 1. ročníkov do kmeňových tried je o 8,00 hod. Ich zaradenie bude zverejnené na vchodových… Zobraziť detail>

Stretnutie rodičov 20. 11. 2019

Dňa 20. 11. 2019 sa bude konať informačné stretnutie rodičov a učiteľov ohľadom výsledkov štvrťročnej klasifikácie v čase od 16:30 Žiadame rodičov, aby si stretnutia dohodli s jednotlivými vyučujúci mailom. Zobraziť detail>