Online ZRŠ

Oznamujeme rodičom, že termín on-line rodičovského je 23.11. 2021 od 17.00 Rodičia sa môžu prihlásiť na konzultácie s jednotlivými učiteľmi. Učiteľov odborných predmetov a triednych učiteľov kontaktujte cez školský Edupage. Zobraziť detail>

Projekt RecyCOOL

V rámci prednášky o recyklácii a práci s recyklovanými materiálmi počas online vyučovania, sa študenti odboru odevný dizajn zapojili do projektu RecyCOOL.  Project RecyCOOL! je Erasmus+ program vytvárajúci edukačnú online platformu zaoberajúcu sa súčasným módnym priemyslom a jeho dopadmi na… Zobraziť detail>

Európsky týždeňa športu – Beactive

Už druhýkrát sa naša škola zúčastnila športových aktivít, ktoré sme počas Európskeho týždňa športu – Beactive  23. – 30. 9. 2021 svojou účasťou so žiakmi prvého a druhého ročníka naplnili. Žiaci cvičili a zapájali sa do športových aktivít, ktoré v rámci opatrení museli… Zobraziť detail>

BIELA PASTELKA

V dňoch 23. a 24. septembra 2021 sa žiaci a učitelia našej školy zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie… Zobraziť detail>

TOKAJÍCKA KVAPKA KRVI

DOBROVOĽNÉ DAROVANIE KRVI - TOKAJÍCKA KVAPKA KRVI Dňa 20.09.2021 naši žiaci dobrovoľne darovali krv a tak pomohli chorým ľuďom. Ich bezpečný a humánny krok, do ktorého sa zapojili prispel k zlepšeniu zdravia druhých, čím sa prejavila veľká solidarita. Strach sa… Zobraziť detail>

Získanie medzinárodného certifikátu ECDL

Naša škola v rámci Národného projektu vystupuje ako partner  IT AKADEMIE. Sme súčasťou podaktivít Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencii – SŠ.  ŽIACI z II. C triedy odbor STY1 a STY2  vykonali 4 skúšky z kombinácie daných  ponúkaných MODULOV, ktoré dokazujú patričnú vzdelanostnú úroveň. Daným… Zobraziť detail>