SÚŤAŽ pre študentov

LINK priamo na podmienky súťaže KLIK TU Presne parametre loga a jeho navrhu KLIK TU Pokial by link nefungoval tu je prepis podmienok súťaže Mestská informačná kancelária Poprad vyhlasuje podľa § 847 Občianskeho zákonníka verejnú súťaž: Návrh loga VisitPoprad.sk Vyhlasovateľ… Zobraziť detail>

projekt Erasmus+

S potešením oznamujeme, že naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, Strategické partnerstvá, na obdobie od 1. 9. 2019 – 31. 08. 2021. Téma projektu:  Vedomosti potrebné pre trh práce. Do projektu sú okrem našej školy zapojené tieto krajiny, mestá,… Zobraziť detail>

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Oznámenie o začiatku školského vyučovania Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2019/2020 začína dňa 2. septembra 2019. Nástup žiakov 1. ročníkov do kmeňových tried je o 8,00 hod. Ich zaradenie bude zverejnené na vchodových… Zobraziť detail>

Stretnutie rodičov 20. 11. 2019

Dňa 20. 11. 2019 sa bude konať informačné stretnutie rodičov a učiteľov ohľadom výsledkov štvrťročnej klasifikácie v čase od 16:30 Žiadame rodičov, aby si stretnutia dohodli s jednotlivými vyučujúci mailom. Zobraziť detail>

Naši študenti na veľtrhu JA podnikateľských talentov

Študenti 3. BN Samuel Kratochvíl, Matúš Mišun, Marek Tóth a Andrej Krajčovič reprezentovali našu školu a svoju JA firmu Wooden Brothers  na veľtrhu podnikateľských talentov  dňa 9. 4. 2019 v bratislavskom Avióne. Obsah Ich prezentácie na pódiu v Avióne: https://www.slideshare.net/AgataDanielovicova/wooden-brothers-prezentacia-na-podiu Viac informácií o aktivitách… Zobraziť detail>