Oznam o začiatku školského roka

Milí žiaci, kolegovia, rodičia a priatelia našej školy,

školský rok 2023/2024 začneme 4. septembra 2023 slávnostným otvorením na školskom dvore o 9:00.
Čo to pre nás znemená:
Žiaci druhého až tretieho ročníka sa stretnú na školskom dvore o 8:45 (v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do telocvične)
Žiaci prvého ročníka sa stretnú ešte pred tým o 8:00 v triede, kde sa zoznámia s triednymi učiteľmi:
1. A odbor reklamná tvorba tr. uč. Mgr. Zdenka Paholíková budova C trieda 317
1. B odbor dizajn interiéru tr. uč. Mgr. Andrej Urbanský budova B trieda 212
1. C odbor odevný dizajn tr. uč. Mgr. Simona Belanová budova B trieda 209
Po slávnostnom otvorení budú prebiehať triednické hodiny 9:30-10:30, kde budú žiaci poučení o bezpečnosti a správaní počas vyučovania a na školských akciách. Tento deň stačí ak si donesiete pero, papier na poznámky.

5. septembra 2023 budete detailnejšie prechádzať školský poriadok a budeme rozdávať učebnice.

Od 6. septembra do 18.septembra 2023 budeme vyučovať podľa dočasného rozvrhu nakoľko žiaci druhého ročníka pôjdu všetci na krajinársky kurz.

Verím, že všetci sa už tešíte na nový školský rok

Ing. Petronela Jeckelová
riaditeľka školy

Veľkonočné prekvapenie

Dňa 5.4.2023 si Školský parlament pripravil pre učiteľov a žiakov našej školy veľkonočné prekvapenie.
Žiaci počas dňa hľadali veľkonočné vajíčka po celom areáli školy. Traja, ktorí zozbierali najviac získali
odmenu. Na 3. mieste boli žiaci zo 4.B, na 2. mieste žiaci zo 4.C a na 1. mieste žiaci z 3.C. Popri
hľadaní sme si priblížili aj oslavu tohto sviatku na Slovensku, a tak nám chlapci z 3.B vyšibali všetky
dievčatá na škole, aby boli predsa zdravé a krásne. Tešíme sa z veľkého záujmu o hľadanie vajíčok
a veríme, že sa vám dnešný deň páčil.
Váš Školský parlament.