Mikuláš na Spojenej škole 2022

„Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa.“ Toto bolo heslo Mikuláša, ktorý sa rozhodol zavítať tento rok aj do našej školy. So svojimi pomocníkmi priniesol do našej školy vianočnú atmosféru. Elf vyhrával vianočné pesničky. Anjel rozdal poslušným žiakom a učiteľom… Zobraziť detail>

Erasmus + Sicilia 2022

Projekt Erasmus+, Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages, Sicily, Modica, november 2022 Cieľom projektového mítingu bola nielen práca s aplikáciami Padlet a Mindomo, ako aj s programom Calameo, ale aj prezentácia partnerských škôl a krajín a… Zobraziť detail>

Projektové stretnutie v Bulharsku

V rámci projektu Erasmus+, Game literacy and learning, vycestovali naši študenti a učitelia koncom novembra na 4. projektové stretnutie do Bulharska.Téma stretnutia: "New ideas for games in the classroom". Našu školu reprezentovali Nicole Brejchová, Chantal Hale, Kamila Jánošová, Nina Čičmancová,… Zobraziť detail>

Tokajícka na Bienále Benátkty 2022

Exkurzia Bienále v Benátkach bola pre študentov vo viacerých smeroch obohacujúca. Študenti sa naučili správať sa v skupine ako celok. Navzájom si vypomáhali, rešpektovali sa. V priebehu dvoch dní sa naučili orientovať sa v Benátskej spleti uličiek. Naučili sa základné historické poznatky o meste. Na… Zobraziť detail>

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi prebieha na našej škole pravidelne niekoľko rokov. Ani 23.11. 2022 sme našu tradíciu neporušili. K pravidelnému darovaniu žiaci pristupujú s odhodlanosťou pomôcť chorým ľuďom, ktorým zachránia život. Všetkým zúčastneným žiakom ĎAKUJEME     Zobraziť detail>

Halloween 2022 v plnom prúde

Dňa 27.10. 2022, tak ako posledné roky aj tento školský rok, naša Spojená škola Tokajícka oslávila Halloween v plnom prúde. Počas posledných vyučovacích hodín, v deň pred prázdninami, sa celá škola stretla v telocvični. Žiaci aj učitelia prišli už od… Zobraziť detail>

Októbrové projektové aktivity našej školy

Začiatkom októbra vycestovali naši študenti a učitelia na krátkodobú výmenu žiakov v súvislosti s projektom Erasmus+, CREATING DIGITAL DICTIONARIES AND MOBILE APPS FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES do Maďarska, Fonyód. Projekt bol iniciovaný s cieľom získať a zdokonaliť vedomosti a zručnosti študentov v oblasti… Zobraziť detail>

Biela pastelka

Naša škola aj tento rok prejavila spolupatričnosť s tými, ktorí to potrebujú a dňa 23.9.2022 sa zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka. Naši žiaci a učitelia sa rozhodli svojim príspevkom podporiť nevidiacich a slabozrakých v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život.  Dobrovoľníkmi boli členovia Školského parlamentu-… Zobraziť detail>

Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia, pozývame Vás na informačné stretnutie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov našej školy, ktoré sa uskutoční         13. 4. 2023 od 16,30 do 17:30 hod. Budete mať možnosť konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky vašich detí s pedagógmi našej školy. Učitelia… Zobraziť detail>