TOKAJÍCKA KVAPKA KRVI

DOBROVOĽNÉ DAROVANIE KRVI - TOKAJÍCKA KVAPKA KRVI Dňa 20.09.2021 naši žiaci dobrovoľne darovali krv a tak pomohli chorým ľuďom. Ich bezpečný a humánny krok, do ktorého sa zapojili prispel k zlepšeniu zdravia druhých, čím sa prejavila veľká solidarita. Strach sa… Zobraziť detail>

Získanie medzinárodného certifikátu ECDL

Naša škola v rámci Národného projektu vystupuje ako partner  IT AKADEMIE. Sme súčasťou podaktivít Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencii – SŠ.  ŽIACI z II. C triedy odbor STY1 a STY2  vykonali 4 skúšky z kombinácie daných  ponúkaných MODULOV, ktoré dokazujú patričnú vzdelanostnú úroveň. Daným… Zobraziť detail>

Prijímacie skúšky 2021/2022

Prijímacie skúšky 2021/2022 Prijímacie skúšky na talentové študijné odbory: reklamná tvorba, dizajn interiéru, odevný dizajn a tvorba nábytku a interiéru sa uskutočnia 1) v I. termíne dňa 5. 5. 2021 2)  v II. termíne dňa 12. 5. 2021 Nástup žiakov do… Zobraziť detail>

FOTOGRAF ROKU JUNIOR

Študenti druhého ročníka odboru reklamná tvorba pod vedením Mgr. art. Žanety Pálenikovej sa zapojili do ďalšieho ročníka súťaže Fotograf roku junior. Oliver Vasi získal 5. miesto v téme Pohľad z okna a Denisa Smolinská 1. miesto v téme Hodiny, stroj… Zobraziť detail>

Projekt Erasmus +

V období od 1. 9. 2020 – 31. 08. 2022 je naša škola zapojená do projektu Erasmus+, Strategické partnerstvá,  Creating digital dictionaries and mobile apps  for learning foreign languages. Partnermi projektu sú: Eyüpsultan Anadolu Lisesi Turkey, Istanbul Liceul Tehnologic UNIREA Romania,… Zobraziť detail>

Oznámenie k talentovým prijímacím skúškam

1. OZNÁMENIE riaditeľa Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava k talentovým prijímacím skúškam na umelecké študijné odbory Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia, srdečne vás pozdravujem a zároveň vám chcem dať na vedomie, že Pedagogická rada Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava… Zobraziť detail>