i Bobor

Aj v tomto školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do súťaže iBOBOR. Súťažilo 69 žiakov v kategórii JUNIOR.  Súťaž prebiehala on-line, maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci v súťaži získať, bol 80. Úspešnými riešiteľkami z našej školy boli 4 žiačky: Adéla Příkaská (I. A),… Zobraziť detail>

Online ZRŠ

Oznamujeme rodičom, že termín on-line rodičovského je 23.11. 2021 od 17.00 Rodičia sa môžu prihlásiť na konzultácie s jednotlivými učiteľmi. Učiteľov odborných predmetov a triednych učiteľov kontaktujte cez školský Edupage. Zobraziť detail>

Projekt RecyCOOL

V rámci prednášky o recyklácii a práci s recyklovanými materiálmi počas online vyučovania, sa študenti odboru odevný dizajn zapojili do projektu RecyCOOL.  Project RecyCOOL! je Erasmus+ program vytvárajúci edukačnú online platformu zaoberajúcu sa súčasným módnym priemyslom a jeho dopadmi na… Zobraziť detail>

Európsky týždeňa športu – Beactive

Už druhýkrát sa naša škola zúčastnila športových aktivít, ktoré sme počas Európskeho týždňa športu – Beactive  23. – 30. 9. 2021 svojou účasťou so žiakmi prvého a druhého ročníka naplnili. Žiaci cvičili a zapájali sa do športových aktivít, ktoré v rámci opatrení museli… Zobraziť detail>

BIELA PASTELKA

V dňoch 23. a 24. septembra 2021 sa žiaci a učitelia našej školy zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie… Zobraziť detail>