Tokajícka na Bienále Benátkty 2022

Exkurzia Bienále v Benátkach bola pre študentov vo viacerých smeroch obohacujúca. Študenti sa naučili správať sa v skupine ako celok. Navzájom si vypomáhali, rešpektovali sa. V priebehu dvoch dní sa naučili orientovať sa v Benátskej spleti uličiek. Naučili sa základné historické poznatky o meste. Na… Zobraziť detail>

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi prebieha na našej škole pravidelne niekoľko rokov. Ani 23.11. 2022 sme našu tradíciu neporušili. K pravidelnému darovaniu žiaci pristupujú s odhodlanosťou pomôcť chorým ľuďom, ktorým zachránia život. Všetkým zúčastneným žiakom ĎAKUJEME     Zobraziť detail>

Halloween 2022 v plnom prúde

Dňa 27.10. 2022, tak ako posledné roky aj tento školský rok, naša Spojená škola Tokajícka oslávila Halloween v plnom prúde. Počas posledných vyučovacích hodín, v deň pred prázdninami, sa celá škola stretla v telocvični. Žiaci aj učitelia prišli už od… Zobraziť detail>

Októbrové projektové aktivity našej školy

Začiatkom októbra vycestovali naši študenti a učitelia na krátkodobú výmenu žiakov v súvislosti s projektom Erasmus+, CREATING DIGITAL DICTIONARIES AND MOBILE APPS FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES do Maďarska, Fonyód. Projekt bol iniciovaný s cieľom získať a zdokonaliť vedomosti a zručnosti študentov v oblasti… Zobraziť detail>

Biela pastelka

Naša škola aj tento rok prejavila spolupatričnosť s tými, ktorí to potrebujú a dňa 23.9.2022 sa zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka. Naši žiaci a učitelia sa rozhodli svojim príspevkom podporiť nevidiacich a slabozrakých v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život.  Dobrovoľníkmi boli členovia Školského parlamentu-… Zobraziť detail>

Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia, pozývame Vás na informačné stretnutie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov našej školy, ktoré sa uskutoční         29. 9. 2022 od 16,30 do 17:30 hod. individuálne stretnutia s vyučujúcimi jednotlivých predmetov si prosím dohodnite vopred mailom. Kontakty tu. Miesto:        … Zobraziť detail>

Bienále Benátky 2022

Zájazd za umením Bienále Benátky. Aktuálne: Všetci prežili a získali skvelé skúsenosti NEAKTUÁLNE: Čo si vziať na cestu: Spacák - tí ktorým je stále zima, gumáky pre prípad že Benátky zaplaví more. /podľa predpovede nezaplaví ale niektorí sa tešia že… Zobraziť detail>

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2022/2023 začína dňa 5. septembra 2021. Nástup prvákov 8:00 v kmeňových triedach. Slávnostné otvorenie školského roka bude následne na školskom dvore o 8,30 hod.  O zaradení do… Zobraziť detail>