Tokajícka na Bienále Benátkty 2022

Exkurzia Bienále v Benátkach bola pre študentov vo viacerých smeroch obohacujúca. Študenti sa

naučili správať sa v skupine ako celok. Navzájom si vypomáhali, rešpektovali sa.
V priebehu dvoch dní sa naučili orientovať sa v Benátskej spleti uličiek. Naučili sa základné historické
poznatky o meste. Na vlastné oči videli najväčšie skvosty tohto mesta na vode.
Bienále ktoré sa tu konalo a ktoré bolo pre nás prvoradým zámerom, bolo pre nich veľmi prínosné.
S ich rozhovorov bolo cítiť, že výstava v nich zanechala silné zážitky.
Ktoré predpokladáme včlenia do svojej ďalšej tvorby a štúdia.
A nielen to !!! Osobne sa zúčastnili prierezu svetovej výtvarnej scény. Spoznali kultúrne rozdiely
obsahového a vizuálneho charakteru.
Zámer exkurzie bol splnený.