Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2019/2020 začína dňa 2. septembra 2019.

Nástup žiakov 1. ročníkov do kmeňových tried je o 8,00 hod. Ich zaradenie bude zverejnené na vchodových dverách školy. Žiaci vyšších ročníkov sa zhromaždia na školskom dvore po triedach najneskôr do 8,45 hod.

Slávnostné otvorenie školského roka za účasti všetkých žiakov a pedagógov školy začne spoločne o 9,00 hod.

 

RNDr. Miroslav Marušic, v.r.

riaditeľ školy