Oznam o zmenách v organizácii školského roka 2019/20

Riaditeľstvo Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava

OZNAM

Vážené kolegyne, kolegovia, žiaci, rodičia a uchádzači o štúdium, týmto Vás informujem o základných aktuálne dostupných informáciách o zmenách v organizácii školského roka 2019/20.
„Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia.
Dôvodom je prerušenie výučby až do odvolania vo všetkých školách a školských zariadeniach z dôvodu šírenia nového korona vírusu.
Ako uviedol po utorkovom rokovaní vlády nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Predpokladá sa, že najneskôr do 30. júna 2020.
Prihlášky na študijný odbor styling a marketing je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
Prihlášky na štúdium talentových študijných odborov už boli podané a na školu prijaté bez komplikácií v spojení s korona vírusom.
Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
Ako to bude s konkrétnymi termínmi prijímacích skúšok, vrátane talentových, ako i o prípadných ďalších zmenách v organizácii školského roka 2019/20 Vás budem podľa aktuálnej situácie informovať priebežne neskôr.
Veľa trpezlivosti a veľa zdravia!

V Bratislave 25.3.2020

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.
riaditeľ SpŠ