Nadnárodné projektové stretnutie Erasmus+ v Portugalsku

Spojená škola, Tokajícka 24,participuje v medzinárodnom projekte

Erasmus+, Strategické partnerstvá –  Plánovanie kariéry mladých ľudí.


 

V poradí tretie projektové stretnutie sa uskutočnilo 18. – 23. Apríla 2015 v Portugalsku. Hosťujúcou školou bol vzdelávací inštitút, ktorý pozostáva z viacerých miestne vzdialených škôl, Instituto Politecnico de Santarém.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých zapojených krajín z Portugalska, Rumunska, Turecka a Slovenska. Obsahom pracovného programu bolo zhodnotenie prvého roku fungovania projektu, porovnanie uskutočnených aktivít s prihláškou, konzultácie o webstránke, blogu, výber loga projektu, spätná väzba z projektového stretnutia v Rumunsku, diskusia o plánovanom stretnutí v októbri 2015 v Bratislave. Samozrejme, uskutočnili sa aj prehliadky jednotlivých škôl a viacero neformálnych stretnutí so zamestnancami  a žiakmi hostiteľov.

Veľmi zaujímavé a hodnotné boli aj voľnočasové aktivity v Lisabone (folklórna Fado Show, prehliadka Lisabonu a jeho pamätihodností), v samotnom starobylom Santaréme, ale aj jaskyňa Grutas de Mira de Aire, ešte veľmi studené oceánske rekreačné centrum Nazaré a pútnická Fatima.

 

Ing. Agáta Danielovičová, koordinátorka projektu

 

[button link=“http://www.tokajicka.sk/?p=4442″ color=“green“ icon=“serviceicon-arrow-down“]foto[/button]