REKLAMNÁ TVORBA galéria prác študentov

Education

1. ročník

Kresba, Zjednodušovanie kresby smerom k tvorbe loga. Typografické logo.

2. ročník

Typografia, kresba. Tvorba loga, sloganu, apelu. Plagát a vorba prvej prezentácie.

3. ročník

Tvorba prvej ucelenej korporátnej identity, produktová kampaň
a dizajn obalovín, prvý reklamný videospot.

4. ročník

Tvorba korporátnej identity pre organizáciu, maturitný videospot, praktická a teoretická maturitná práca.