Galeria Ret 3 rocnik

rok 2022/2023
rok 2023/202

Produktová kampaň, dizajn obalovín, dizajnmanuál korporátnej identity, video spot, typografia a tvorba časopisu.