Galeria Ret 4 rocnik

Rok 2024
Rok 2023
Tab 1

Základy trikového videa, dizajn webstránky. Maturitná práca je na tému corporátnej identity neziskovej organizácie.